Aktuelt

Siden år 2000 har 186 kvinner i Norge blitt drept av partnere, eller tidligere partnere. Majoriteten av partnerdrapene skjer på tross av at det har vært tydelige faresignaler i tiden før drapet. 7 av 10 kvinner var i kontakt med hjelpeapparat før de ble drept. I 72 prosent av partnerdrapene var det registrert én eller flere episoder med partnervold...

Skru av skjermen og ha tre minutters stillhet for alle kvinnene vi har mistet.

Ikke én til! Minne- og støttemarkering mot vold og kvinnedrap i Oslo og Bergen, søndag 14. januar 2024 kl. 14.00.

Brent barn

19.11.2022

I dag er det verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem - samtidig er det kanskje et av de minst omtalte problemene. Slik kan det ikke fortsette å være – for barn misbrukes og vi har all plikt til å gjøre noe med det. Både som enkeltmennesker og som samfunn.

Etter fem år er det bare å slå fast. Metoo har først og fremst hjulpet de tekkelige.

Verdensdagen 2022: Dårlige opplevelser setter spor, spesielt når det ikke snakkes om. La oss sprenge skammen en gang for alle.