LANDETS OVERGREPSMOTTAK: 

NORD-NORGE

ALTA

Overgrepsmottaket i Alta, Finnmarkssykehuset HF

-

Telefon:

116 117 / 78 45 75 30

-

Adresse:

Markveien 31, 9510 Alta

-

Adm. ansvarlig:

Irene Storberg

Med. faglig ansvarlig:

Emelie Svensson

-

E-post:

irene.storberg@finnmarssykehuset.no

HAMMERFEST

Overgrepsmottaket i Hammerfest,

Gynekologisk poliklinikk

-

Telefon:

78 41 20 00

-

Adresse:

Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest

-

Adm. ansvarlig:

Kristin Helene Bergheim

Med. faglig ansvarlig:

Tarja Stenersen

-

E-post:

kristin.helene.bergheim@helse-finnmark.no

tarja.stenersen@kvalsund.kommune.no

-

Hjemmeside: Hammerfest overgrepsmottak


HARSTAD

Overgrepsmottaket i Harstad

-

Telefon:

77 06 30 00 / 77 01 53 70

-

Adresse:

St. Olavs gate 70, 9480 Harstad

-

Adm. ansvalig

Susanne Storhaug

Med. faglig ansvarlig:

Silje Andreassen Søreng

-

E-post:

susanne.storhaug@unn.no

silje.soreng@harstad.kommune.no

-

Hjemmeside: Harstad overgrepsmottak 

KIRKENES

Overgrepsmottak Klinikk Kirkenes

Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes Sykehus

-

Telefon:

78 97 32 00

-

Adresse:

Dr. Palmstrøm vei 15, 9900 Kirkenes

-

Adm. ansvarlig:

Geir Braathu

Med. faglig ansvarlig:

Ingvild Skjerping Dahl

-

E-post:

ingvild.skjerping.dahl@finnmarkssykehuset.no

geir.sverre.braathu@finnmarkssykehuset.no 

-

Hjemmeside: Kirkenes overgrepsmottak 

MO I RANA

Helgeland overgrepsmottak,
Helgelandssykehuset Mo i Rana

-

Telefon:

75 12 06 00

-

Adresse:

Sjøforsgata 36, 8607 Mo i Rana

-

Adm. ansvarlig:

Unni Johanne Andersen

Med. faglig ansvarlig:

Bente Hjelseth

-

E-post:

unni.johanne.andersen@helgelandsykehuset.no 

bente.marit.hjelseth@helgelandsykehuset.no 

-

Hjemmeside: Helgeland overgrepsmottak


TROMSØ

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Tromsø

-

Telefon:

77 62 80 00

-

Adresse:

Postboks 32, 9038 Tromsø

Adm. ansvarlig:

Helga Kramvik

Med. faglig ansvarlig:

Lise Zimowski Johansen

-

E-post:

helga.kramvik@tromso.kommune.no

lise.zimowski.johansen@tromso.kommune.no 

LANDETS OVERGREPSMOTTAK:

MIDT-NORGE

KRISTIANSUND

Overgrepsmottaket, Akuttmottaket Kristiansund Sykehus, Helse Møre og Romsdal HF

-

Telefon:

711 21 360

-

Adresse:

Herman Døhlens vei 1, 6508 Kristiansund

-

Adm. ansvarlig:

Trine Torset

Med. faglig ansvarlig:

Rune Karlsholm Rise


E-post:

trine.trano.torset@helse-mr.no

rune.karlsholm.rise@helse-mr.no


LEVANGER

Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag,
HF Sykehuset Levanger

-

Telefon:

74 08 00 00

-

Adresse:

Postboks 130, 7601 Levanger

-

Adm. ansvarlig:

Berit Bjørgum Næss

Med. faglig ansvarlig:

Marit Heggdal

-

E-post:

berit.ness@hnt.no

marit.heggdal@helse-nordtrondelag.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag

MOLDE

Overgrepsmottaket, Molde sjukehus

-

Telefon:

712 74 022

-

Adresse:

Parkveien 84, 6407 Molde

-

Adm.ansvarlig:

Iren Vølen Koppen

Med. faglig ansvarlig:

Frank Walter

-

E-post:

iren.volen.koppen@helse-mr.no

frank.walter@helse-mr.no

TRONDHEIM 

Overgrepsenheten Kvinne-barn-senteret,
St. Olavs Hospital HF

-

Telefon:

72 57 12 12

-

Adresse:

Olav Kyrres gate 11, 7006 Trondheim

-

Adm. ansvarlig:

Kristin Schmitz

Med. faglig ansvarlig:

Cecilie Hagemann

-

E-post:

cecilie.therese.hagemann@stolav.no


ÅLESUND

Overgrepsmottaket i Ålesund, 

Ålesund IK legevakt

-

Telefon: 

70 16 26 99

-

Adresse:

Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund

-

Adm.ansvarlig:

Sindre Erstad

Med. faglig ansvarlig:

Alexander Linge Sommerdalen

-

E-post:

sindre.sovik.erstad@alesund.kommune.no

aleksander.linge.sommerdalen@alesund.kommune.no

LANDETS OVERGREPSMOTTAK:

VESTLANDET

BERGEN

Voldtektsmottaket v/Bergen legevakt

-

Telefon:

55 56 87 60

-

Adresse:

Solheimsgaten 9, 5058 Bergen

-

Adm. ansvarlig:

Birthe Rasmussen

Med. faglig ansvarlig:

Eivind Damsgaard

-

E-post:

birthe.rasmussen@bergen.kommune.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Bergen 

FØRDE

Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane

-

Telefon:

57 83 23 00

-

Adresse:

Førde Sentralsjukehus, Bygg Aust,
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde

-

Adm. ansvarlig:

Lin Hjelmeland Finjord

Med. faglig ansvarlig:

Øystein Furnes

-

E-post:

lin.hjelmeland.finjord@sys-ikl.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane 


HAUGESUND

Overgrepsmottaket i Helse Fonna,

Haugesund sjukehus

-

Telefon:

05253 / 52 73 20 00

-

Adresse:

Karmsundsgata 120, 5528 Haugesund

-

Adm. ansvarlig:

Eli Lunde

Med. faglig ansvarlig:

Pernille Nylehn

-

E-post:

pernille.nyhlehn@helse-fonna.no

eli.lunde@helse-fonna.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Haugesund STAVANGER

Overgrepsmottaket for Sør-Rogaland, Stavanger legevakt

-

Telefon:

51 51 02 02

-

Adresse:

Armauer Hansensvei 30, 4011 Stavanger

-

Adm. ansvarlig:

Helen Aakre

Med. faglig ansvarlig:

Kristin Eide

-

E-post:

helen.aakre@stavanger.kommune.no

kristin.eide-olufsen@stavanger.kommune.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Stavanger 

LANDETS OVERGREPSMOTTAK:

SØRLANDET

KRISTIANSAND

Overgrepsmottaket i Agder

-

Telefon:

38 07 34 00

-

Besøksadresse: 

Egsveien 100, 4615 Kristiansand


Postadresse:

Sørlandet Sykehus Kristiansand
v/Seksjon for akuttmedisin, Postboks 416,
4604 Kristiansand

-

Adm. ansvarlig

Benedicte Severinsen

Med. faglig ansvarlig

Benedicte Severinsen

-

E-post:

benedicte.sabo.severinsen@sshf.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Agder 

LANDETS OVERGREPSMOTTAK:

ØSTLANDET

DRAMMEN

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen IKS

-

Telefon: 

32 25 41 70 / 116 117

-

Adresse:

Rosenkrantzgate 17, 3018 Drammen

-

Adm.ansvarlig:

Beate Nordahl-Olsen

Med. faglig ansvarlig:

Bahram Kiani

-

E-post:

beate.cecilie.nordahl.olsen@drammen.kommune.no 

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Drammen 

ELVERUM

Voldtektsmottak for Hedmark
Sykehuset Innlandet HF Elverum

-

Telefon:

06200

-

Adresse:

Kirkeveien 7, 2406 Elverum

-

Adm. ansvarlig:

Rolf Skavern

Med. faglig ansvarlig:

Anne Birthe Lømo

-

E-post:

rolf.skavern@sykehuset-innlandet.no

anne.birthe.lomo@sykehuset-innlandet.no

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Elverum

FREDRIKSTAD

Overgrepsmottaket i Østfold

-

Telefon:

47 46 21 00 / 116 117

-

Adresse:

Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy

-

Adm. ansvarlig:

Ann Helen Lomsdalen

Med. faglig ansvarlig:

Alice Moræus

-

E-post:

ahkl@fredrikstad.kommune.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Fredrikstad 

LILLEHAMMER

Overgrepsmottaket for Oppland

-

Telefon:

61 27 22 16 / 61 27 20 18

-

Adresse:

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer, Gynekologisk avdeling, Anders Sandvigsgate 17, 2629 Lillehammer

-

Adm. ansvarlig:

Ruth Nylund

Med. faglig ansvarlig:

Sølvi Lomsdal

-

E-post:

solvi.lomsdal@sykehuset-innlandet.no

ruth.nylund@sykehuset-innlandet.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Lillehammer


OSLO

Overgrepsmottaket i Oslo,
Oslo kommune Legevakten

-

Telefon:

23 48 70 90

-

Adresse:

Storgata 40, 0182 Oslo

-

Med. faglig ansvarlig:

Henriette Myhre Waitz

-

E-post: 

henriette-myhre.waitz@hel.oslo.kommune.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Oslo 

SANDEFJORD

Overgrepsmottaket i Vestfold

-

Telefon:

33 45 67 00

-

Adresse:

Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3247 Sandefjord

-

Adm. ansvarlig:

Linda Mølgaard Gustavsen

Med. faglig ansvarlig:

Ole Henrik Augestad

-

E-post:

overgrepsmottak@sandefjord.kommune.no

ole.henrik.augestad@sandefjord.kommune.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Sandefjord

SKIEN

Overgrepsmottaket i Telemark,

Skien interkommunale legevakt

-

Telefon:

35 50 30 00 / 116 117

-

Adresse:

Ulefossveien 55, 3710 Skien

-

Adm. ansvarlig:

Berit Spange

Med. faglig ansvarlig:

Casper Holmberg

-

E-post:

berit.spange@skien.kommune.no

-

Hjemmeside: Overgrepsmottaket i Skien


HVA ER ET OVERGREPSMOTTAK?

Overgrepsmottaket er et akuttilbud for alle kjønn, både ungdommer og voksne, som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk og vold i nære relasjoner.

Mottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep. Tilbudet er døgnåpent og gratis, uavhengig av politianmeldelse og de har taushetsplikt.

Hos overgrepsmottaket kan du få tilbud om:

  • Rask hjelp
  • Samtale i trygge omgivelser
  • Medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet
  • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
  • Hjelp til å kontakte politi
  • Hjelp, selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid
  • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis) uavhengig av anmeldelse
  • Informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser
  • Du kan velge om du vil benytte deg av hele eller deler av tilbudet

Det finnes overgrepsmottak i alle fylker. Overgrepsmottakene har egne rutiner for å ta imot personer som har blitt utsatt for overgrep. Du vil få nødvendig krisehjelp og hjelp til å få oppfølging om du ønsker det. Du kan også få hjelp til å kontakte politiet. De fleste overgrepsmottak er lokalisert ved en legevakt.