STEDER Å FÅ HJELP:

Her er en oversikt over steder å få hjelp. Se gjerne DinUtvei.no for fullstendig oversikt.

OVERGREPSMOTTAK

Oversikt over landets overgrepsmottak:

www.vitrordeg.com/overgrepsmottak/


DIXI RESSURSSENTER

Telefon: 22 44 40 50 | E-post: dixi@dixioslo.no | www.dixi.no 

KRISESENTRE

Krisesentrene i de enkelte kommuner har tilbud for kvinner og menn. Oversikt finnes på www.krisesenter.com 


LANDSDEKKENDE TELEFON FOR INCEST- OG SEKSUELT MISBRUKTE

Døgnåpen telefon 800 57 000 |  www.hfsm.no

VO-LINJEN

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Telefon 116 006 | www.volinjen.no

NOK-SENTRE

Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep. Det finnes sentre i alle deler av landet | Oversikt finnes på www.noknorge.no

SSMM - SENTER FOR SEKSUELT MISBRUKTE MENN

Telefon 22 42 42 02 | www.ssmm.no

KIRKENS RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP 

Hjelper utsatte, pårørende og ansatte i kirker og trossamfunn når overgrep har skjedd. Telefon: 23 22 79 30 / 47 46 46 15 | E-post: post@ressurssenteret.no | www.ressurssenteret.no 

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN 

Ulike lavterskeltilbud for menn og gutter i vanskelige livssituasjoner. Telefon: 22 34 09 60 (hverdager 17.00-20.00) | E-post: post@reform.no | www.reform.no


UTSATT MANN

Nettsted for menn utsatt for overgrep. post@utsattmann.no | www.utsattmann.no 

VI TROR DEG-STIFTELSEN

Støttetilbud til utsatte og pårørende av voldtekt, vold og seksuelle overgrep. kontakt@vitrordeg.com | www.vitrordeg.com 


LANDETS NOK-SENTRE

Her er oversikt over Nok-sentrene i landet, som er et gratis lavterskeltilbud for utsatte og pårørende.

NOK. DIXI RESSURSSENTER

Telefon: 22 44 40 50 | E-post: dixi@dixioslo.no | www.dixi.no 

NOK. AGDER 

Telefon: 38 07 11 11 | E-post kontakt@nokagder.no | www.nokagder.no 

NOK. BERGEN

Telefon: 55 90 49 90 | E-post: post@nokbergen.no | www.nokbergen.no 

NOK. BERGEN / HARDAGER

Telefon: 55 90 49 90 | E-post: post@nokbergen.no | www.nokbergen.no

NOK. BERGEN / SUNNHORDALAND

Telefon: 55 90 49 90 | E-post: post@nokbergen.no | www.nokbergen.no 

NOK. DRAMMEN 

Telefon: 32 04 58 00 | E-post: nokdrammen@drammen.kommune.no | www.nokdrammen.no 

NOK. ELVERUM

Telefon: 97 15 98 10 | E-post: post@nokelverum.no | www.nokelverum.no 

NOK. FOLLO

Telefon: 64 97 23 00 | E-post: post@kisif.no  | www.kisif.no 

NOK. GJØVIK

Telefon: 611 71 400 | E-post: post@nokgjovik.no  | www.nokgjovik.no 

NOK. HAMAR

Telefon: 91 69 17 14 | E-post: post@nokhamar.no | www.nokhamar.no 

NOK. MØRE OG ROMSDAL

Telefon: 97 41 55 80 | E-post: post@nokmr.no | www.nokmr.no 

NOK. NORDLAND

Telefon: 75 17 30 50 | E-post: post@noknordland.no | www.noknordland.no 

NOK. OSLO

Telefon: 23 31 46 50 | E-post: post@nokoslo.no | www.nokoslo.no 

NOK. SOGN OG FJORDANE

Telefon: 57 72 10 70 | E-post: post@noksognogfjordane.no | www.noksognogfjordane.no 

NOK. SØR-VEST

Telefon: 51 97 19 00 |  E-post: post@nok-sorvest.no | E-post: post@nok-sorvest.no 

NOK. SØR-VEST DALANE

Telefon: 51 97 19 00 | E-post: post@nok-sorvest.no | www.nok-sorvest.no 

NOK. SØR-VEST HAUGESUND

Telefon: 51 97 19 00 | E-post: post@nok-sorvest.no | www.nok-sorvest.no 

NOK. TRONDHEIM 

Telefon: 73 89 08 80 / 99 57 11 98 | E-post: post@noktrondheim.no | www.noktrondheim.no 

NOK. TRØNDELAG

Telefon: 469 36 977 | E-post: post@noktrondelag.no | www.noktrondelag.no