STEDER Å FÅ HJELP

Vi Tror Deg-Stiftelsen er en ny stiftelse, som foreløpig ikke har et besøksted. Dette kommer innen kort tid, og vi har ambisjoner om å gi det beste tilbudet til voldtektsutsatte og pårørende på sikt. Vi håper på tålmodighet og forståelse for at vi nå er på leting etter et besøksted sentralt i Oslo, og utvide til flere steder i landet etter hvert. Vi ser frem til å tilby terapi, behandling, enkeltsamtaler og gruppesamtaler, samt oppfølging etter behov. Vi vil samarbeide tett med fagpersoner, politiet og lovgivere.

Vi Tror Deg-Stiftelsen ønsker at alle skal føle seg trodd, respektert og verdsatt. 


KONTAKTSKJEMA


ANDRE STEDER Å FÅ HJELP


OVERGREPSMOTTAK

Det finnes overgrepsmottak i alle fylker. Overgrepsmottakene har egne rutiner for å ta imot personer som har blitt utsatt for overgrep. Du vil få nødvendig krisehjelp og hjelp til å få oppfølging om du ønsker det. Du kan også få hjelp til å kontakte politiet. De fleste overgrepsmottak er lokalisert ved en legevakt. Oversikt finnes på www.overgrepsmottak.net og www.legevaktmedisin.no


KRISESENTER

Krisesentrene i de enkelte kommuner skal ha tilbud for kvinner og menn. Oversikt finnes på www.krisesenter.com og www.norskkrisesenterforbund.no.


SMISO / LANDSDEKKENDE TELEFON FOR INCEST- OG SEKSUELT MISBRUKTE

Døgnåpen telefon for deg som er utsatt for seksuelle overgrep og for deg som er pårørende. Åpen alle dager i året. Det er gratis å ringe. Du kan være anonym om du vil. Grønt nummer: 800 57 000. Hjemmeside. 


SENTER FOR UTSATTE

Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep. Det finnes sentre i alle deler av landet. Oversikt finnes her.


DIXI - RESSURSSENTER FOR VOLDTATTE

Telefon 22 44 40 50. Hjemmeside. 


SSMM - SENTER FOR SEKSUELT MISBRUKTE MENN 

Telefon 22 42 42 02. Hjemmeside. 


KIRKENS RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

ADAM støtte- og samtaletilbud til menn: Telefon 23 22 79 30. Hjemmeside. 


REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN 

Telefon:  22 34 09 50. Hjemmeside.

Mannstelefonen
Telefon: 22 34 09 60 (mandag - fredag kl. 17.00 - 20.00) 


ANDRE RESSURSER:

Utsattmann, nettsted for menn utsatt for overgrep. Hjemmeside.