Vi tror deg-stiftelsen

Vi tror deg-stiftelsen står sammen mot voldtekt, vold og seksuelle overgrep. Vi ønsker at alle utsatte skal føle seg trodd, sett og hørt. Stiftelsen bidrar gjennom ulike prosjekter som setter problematikken på dagsorden. Arbeidet bidrar også til mer kunnskap, åpenhet og forståelse.

Stiftelsens formål:

  • Bidra med å forebygge og forhindre overgrep
  • Ivareta og støtte fornærmede og deres pårørende
  • Redusere senskader og etterreaksjoner etter overgrep
  • Sette dagsorden og belyse tematikken gjennom ulike prosjekter
  • Styrke rettssikkerheten for fornærmede i overgrepssaker

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send e-post til kontakt@vitrordeg.com


Prosjekter

TERAPEUTISK 

SKRIVEKURS

Skrivekurset skal hjelpe deg til å skrive ned tanker og følelser som du vil bearbeide.

VIDEOLEKSJONER

Videoleksjoner som kan brukes som digitale verktøy og ressurser for overgrepsutsatte og pårørende.

PODCAST

Vi tror deg – en podcast om voldtekt er tilgjengelig der du hører podcast.

KAMPANJER PÅ SOSIALE MEDIER

Vi jobber kontinuerlig med holdningsskapende og forebyggende arbeid på sosiale medier.

SAMTYKKELOV

Vi tror deg-stiftelsen er med i samtykkealliansen, som jobber for å få til en lov som fastslår at all sex skal være frivillig.


Tidligere prosjekter

STØTTEMARKERING

Arrangement som støtter overgrepsutsatte og har som formål å styrke rettssikkerhet.

TEMAKVELD

Låtlansering og temakveld.

REKLAMEFILM

Sammen med filmstudenter har vi laget en reklamefilm for Vi tror deg-stiftelsen. 

DIGITALE SAMTALER

Digitale samtaler med fagperson og erfaringskonsulent.

#METOO

Vi tror deg-stiftelsen stod bak markeringen av #MeToo i Norge.

STØTTE I RETTSSAKER

Vi har støttet en rekke personer i rettssaker.

SELVFORSVARSKURS

Stiftelsen har arrangert selvforsvarskurs for kvinner.


Ø

VIPPS

Søk opp Vi tror deg, eller #97929.

INNSAMLINGSKONTO

Vårt kontonummer er 1503.86.74517.


VINNER AV JENTEPRISEN 2023

Jenteprisen 2023 gikk til June Holm for å ha etablert et bredt tilbud til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt gjennom Vi tror deg-stiftelsen.

– Én av fem kvinner i Norge oppgir å ha blitt voldtatt, men altfor mange blir ikke trodd. June Holm har brukt selvopplevde erfaringer til å etablere et bredt tilbud til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt gjennom Vi tror deg-stiftelsen. June jobber for bedre rettsikkerhet for de rammede, tilbyr kursing, har laget podkast og skrevet bok, for å nevne noe. Hun har siden starten av 2017 stadig utvidet stiftelsens tilbud, sier juryleder Hege Yli Melhus Ask.


VINNER AV SKAMLØSPRISEN 2017

"For å ha trosset skammen som får mange til å tie, både ved å dele egne historier og ved å hjelpe andre."

Skamløsprisens formål er å løfte frem enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som har oppmuntret til mot og åpenhet om skambelagte områder innenfor seksualitet.

Skam og stigmatisering gjør at sider ved seksualitet kan føles vanskelig å snakke om, og med denne prisen ønsker Sex og Samfunn å motarbeide dette. Prisen sørger for at ulike sider ved seksualitet slippes frem i lyset og på den måten ønsker vi at prisen skal bidra til å fjerne skam.


BOOK FOREDRAG

Ønsker du foredrag med Vi tror deg-stiftelsen?