SAMMEN MOT VOLDTEKT

Vi Tror Deg-Stiftelsen står sammen mot voldtekt, seksuelle overgrep og trakasseringer. Vi vier hverdagen vår til å forebygge, avdekke, styrke rettssikkerheten og ivareta utsatte og deres pårørende. Vi jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet. Vi skaper holdningskampanjer, medieaktiviteter og andre prosjekter for å oppfylle våre visjoner. Vi Tror Deg-Stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett og hørt.

Stiftelsen ble grunnlagt av Andrea Voldum og June Holm, for å hjelpe andre som har blitt utsatt for det samme som dem selv.