SAMMEN MOT VOLDTEKT

Vi tror deg-stiftelsen står sammen mot voldtekt og seksuelle overgrep. Stiftelsen forebygger, avdekker, styrker rettssikkerheten og ivaretar utsatte og pårørende. Stiftelsen jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet og forståelse rundt problematikken. Dette gjennom holdningskampanjer, medieaktiviteter og andre prosjekter. Vi tror deg-stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett og hørt. Stiftelsen har et mål om å stå fremst i kampen mot voldtekt.