SAMMEN MOT VOLDTEKT

Vi tror deg-stiftelsen står sammen mot voldtekt, seksuelle overgrep og seksuelle trakasseringer. Stiftelsen forebygger, avdekker, styrker rettssikkerheten og ivaretar utsatte og pårørende. Stiftelsen jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet og forståelse rundt problematikken. Dette gjennom holdningskampanjer, medieaktiviteter og andre prosjekter. Vi tror deg-stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett og hørt. Stiftelsen har et mål om å stå fremst i kampen mot voldtekt. 

Vi tror deg-stiftelsen baseres på frivillighet, og er ikke et behandlingstilbud. Stiftelsen drives av personer med egenerfaring. Denne erfaringen ønsker vi å bruke for å støtte andre som har lignende erfaringer som oss selv. Det er viktig å vite at man ikke er alene, og at man sammen er sterkere.