Vi tror deg-stiftelsen

Vi tror deg-stiftelsen står sammen mot voldtekt, seksuelle overgrep og vold. Stiftelsen bidrar gjennom ulike prosjekter som støtter utsatte og pårørende, samt setter problematikken på dagsorden. Arbeidet skaper kunnskap, opplysning og åpenhet. Alle utsatte fortjener å oppleve at de blir trodd, sett og hørt.

Stiftelsens formål:

  • Støtte alle som har opplevd voldtekt, seksuelle overgrep og vold, samt deres pårørende.
  • Bidra til bedre oppfølging og ivaretakelse av fornærmede og deres pårørende.
  • Bidra til bedre rettsvern innenfor vårt rettssystem, samt påvirke myndigheter til å styrke rettssikkerheten.
  • Bidra til kunnskap, opplysning og åpenhet om vold og overgrep.
  • Bidra til kunnskap og opplysning om vold og overgrep.
  • Bidra til å redusere senskader og etterreaksjoner etter overgrep.
  • Bidra til å forebygge og forhindre seksuallovbrudd.
  • Bidra til å utjevne regionale forskjeller og behandlingstilbudet etter vold og overgrep.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send e-post til kontakt@vitrordeg.com


Sosiale medier


Støtt oss

Vipps

Vipps til #97929 (du kan også søke opp Vi tror deg).

Grasrotandelen

Vi tror deg-stiftelsen kan støttes gjennom Grasrotandelen hos Norsk Tipping.

Innsamlingskonto

Gi ditt bidrat til kontonummer 1503.86.74517.


Prosjekter

#Ikkeéntil

Kampanje og markeringer mot vold og drap.

Skrivekurs

Helsefremmende skrivekurs som hjelper deg med å skrive ned tanker og følelser som du vil bearbeide.

Videoleksjoner

Videoleksjoner som kan brukes som digitale verktøy og ressursser for overgrepsutsatte og pårørende.

Podkast

"Vi tror deg – en podkast om voldtekt" er tilgjengelig der du hører podkast.

SoMe-kampanjer

Vi jobber kontinuerlig med holdningsskapende og forebyggende arbeid på sosiale medier.

Samtykkelov

Vi tror deg-stiftelsen er med i samtykkealliansen, som jobber for en lov som fastslår at all sex skal være frivillig.


Vinner av Jenteprisen 2023

Jenteprisen 2023 gikk til June Holm og Vi tror deg-stiftelsen, for å ha etablert et bredt tilbud til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt gjennom Vi tror deg-stiftelsen.

– Én av fem kvinner i Norge oppgir å ha blitt voldtatt, men altfor mange blir ikke trodd. June Holm har brukt selvopplevde erfaringer til å etablere et bredt tilbud til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt gjennom Vi tror deg-stiftelsen. June jobber for bedre rettsikkerhet for de rammede, tilbyr kursing, har laget podkast og skrevet bok, for å nevne noe. Hun har siden starten av 2017 stadig utvidet stiftelsens tilbud, sier juryleder Hege Yli Melhus Ask.

Kontaktskjema

Har du en henvendelse til Vi tror deg-stiftelsen?