Prosjekter

Vi tror deg-stiftelsen bidrar gjennom ulike prosjekter som setter voldtekt, seksuelle overgrep og vold på dagsorden. Arbeidet bidrar også til å mer kunnskap, opplysning og åpenhet. 

#Ikkeéntil

Kampanje og markeringer mot vold og drap.

SoMe-kampanjer

Vi jobber kontinuerlig med holdningsskapende og forebyggende arbeid på sosiale medier.

Videoleksjoner

Videoleksjoner som kan brukes som digitale verktøy og ressursser for overgrepsutsatte og pårørende.

Podkast

"Vi tror deg – en podkast om voldtekt" er tilgjengelig der du hører podkast.

Skrivekurs

Helsefremmende skrivekurs som hjelper deg med å skrive ned tanker og følelser som du vil bearbeide.

Samtykkelov

Vi tror deg-stiftelsen er med i samtykkealliansen, som jobber for en lov som fastslår at all sex skal være frivillig.

Tidligere prosjekter

Arrangementer

Arrangementer, markeringer og demonstrasjoner som støtter overgrepsutsatte og har som formål å styrke rettssikkerheten.

Temakveld

Låtlansering og temakveld for å belyse seksuelle overgrep og etterreaksjoner.

Reklamefilm

Reklamefilm som belyser hvor mange som utsettes for seksuelle overgrep.

Digitale samtaler

Samtaler med fagpersoner, erfaringskonsulenter og utsatte.

#MeToo

Vi tror deg-stiftelsen stod bak markeringen av #MeToo i Norge.

Støtte i rettssaker

Vi har støttet en rekke voldtektsutsatte i rettssaker.

Selvforsvarskurs

Stiftelsen har arrangert selvforsvarskurs for kvinner.

Har du et prosjekt du vil dele med oss?