Om stiftelsen

Vi tror deg-stiftelsen består av en rekke ildsjeler som brenner for tematikken, og som på ulike måter bidrar til å gjøre en betydelig forskjell. Vi består av en leder, et styre, mange støttespillere og en rekke samarbeidspartnere. Noen er synlig, andre gjør en uvurderlig innsats "bak kulissene". Alle bidragsytere har bidratt til et viktig og verdifullt arbeid. Arbeidet har hjulpet svært mange og har bidratt til at mange utsatte og pårørende har fått bedre støtte og hjelp. Det har også sørget for forebygging, forhindring og samfunnsutvikling.

Vi tror deg-leder

June Holm er grunnlegger og leder av Vi tror deg-stiftelsen. Hun har selv en dyrekjøpt erfaringer som er bakgrunnen for hennes engasjement. I etterkant av hendelsene hun ble utsatt for, gikk hun gjennom fire rettssaker – tingrett, lagmannsrett, meddomsrett og Høyesterett.

Som følge av egen og andres vold- og overgrepssaker, så hun et stort behov for å signalisere at man ikke er alene og at det finnes noen som tror deg. Hun har vært mye sårbar før hun ble sterk, og etter hvert ble hun en stemme og et ansikt utad for så mange flere enn henne selv.

Før hun selv var utsatt, visste hun ikke at det var mange av oss som er utsatt for voldtekt. Holm savnet mer kunnskap, opplysning og åpenhet rundt det tabubelagte og underkommuniserte temaet, og skjønte at hun ikke var alene om det.

En av fem kvinner i Norge oppgir at de har vært utsatt for voldtekt. Det er rundt 580.000 norske kvinner. Omkring 80.000 menn sier også at de har vært utsatt. Det fryktes også at mørketallene er høye. Når det er et så omfattende og strukturelt samfunnsproblem, mener hun at det viktig at vi bryter med skam og stigma, sånn at det blir lettere å få den hjelpen og oppfølgingen man ønsker og trenger i etterkant av vold og overgrep. 

Gjennom arrangementer, foredrag, mediesaker, markeringer, podkaster og annet arbeid har hun delt erfaringskompetanse og fagkunnskap. Hun har samarbeidet med politi, advokater, overgrepsmottak, relevante instanser og tjenester.

June Holm er utdannet tekstforfatter (Westerdals Høyskole) og journalist (OsloMet), og har lang yrkeserfaring som kommunikasjonsrådgiver. Hun er også forfatter og har utgitt boken Avbrutt - fortellinger om abort.

For sitt arbeid har hun vunnet Jenteprisen 2023 (Plan International Norge), Skamløsprisen 2017 (Sex og samfunn), Årets romsdaling 2017 (Mediehuset Romsdals Budstikke), Årets medmenneske 2017 (United Influencers) og Årets gullpenn 2016 (Vixen Awards).

June Holm vant Jenteprisen 2023 for sitt arbeid med Vi tror deg-stiftelsen.

Samarbeidspartnere

Norske Kvinners Sanitetsforening

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Norges Kvinnelobby

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Krisesentersekretariatet

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Kvinnefronten

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Kvinnegruppa Ottar

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Aldri Alene

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Rådet for psykisk helse

Fra 2019 – 2023 samarbeidet vi om podkasten "Vi tror deg– en podkast om voldtekt".

Advokatfirmaet Bredesen

Tilbyr spisset juridisk bistand innen strafferett og erstatning som fornærmedes bistandsadvokat.