KONTAKT

Ønsker du å kontakte Vi Tror Deg-Stiftelsen? Stiftelsen jobber for at overgrepsutsatte skal bli sett, hørt og få bedre hjelp.  Dette gjør vi gjennom å spre informasjon, opplyse, holde foredrag og skape engasjement rundt temaet. Vi møter utsatte og pårørende, har samtaler over telefon, e-post og sosiale medier. Vi støtter også i rettssaker for de som ønsker det. Dette er et gratis lavterskeltilbud og vi har taushetsplikt. 


E-post: kontakt@vitrordeg.com


Du kan også kontakte oss via: