Vi tror deg-stiftelsen

Vi tror deg-stiftelsen står sammen mot voldtekt, seksuelle overgrep og vold. Stiftelsen ønsker å ivareta, forebygge, avdekke, belyse og styrke rettssikkerheten.

Stiftelsen jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer kunnskap og opplysning rundt problematikken. Dette gjennom holdningskampanjer, mediehenvendelser og andre prosjekter. Vi tror deg-stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett, hørt og trodd. Det er viktig å vite at man ikke er alene, og at det finnes hjelp.

Vi tror deg-stiftelsen er ikke et behandlingstilbud, men bidrar gjennom prosjekter som setter problematikken på dagsorden.

Vårt arbeid

  • Støtte alle som har opplevd vold og overgrep
  • Sette samfunnsproblemene på dagsorden
  • Forebygge voldtekt og seksuelle overgrep
  • Avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep
  • Ivareta voldtektsofre og deres pårørende
  • Påvirke myndighetene til å styrke rettssikkerheten

Forebygge

Hver eneste dag jobber vi for å forebygge voldtekt gjennom kunnskap og holdningsskapende arbeid. Hver voldtekt er en voldtekt for mye, og vi håper seksuelle overgrep reduseres gjennom dette viktige arbeidet. Kunnskapsformidling og holdningskampanjer er vårt viktigste forebyggende tiltak. Vi påvirker også politikere, lovgivere, fagpersoner og andre for å gi utsatte og deres pårørende bedre rettigheter, og øke rettssikkerheten.


Avdekke

Vi jobber med å avdekke vold- og overgrep gjennom å belyse problematikken. Voldtekt har høye mørketall, og det ønsker vi også å redusere. Alle midler som kommer inn til Vi tror deg-stiftelsen går til vårt viktige formål.


Ivareta

Å bli utsatt for voldtekt er som regel en stor påkjenning. Vi ønsker å sikre bedre ivaretakelse av voldtektsutsatte og deres pårørende. Det er ikke lett å vite hvor man skal starte etter et overgrep, og det kan også virke som en uoverkommelig prosess. Vi jobber for at dette skal bli en enklere saksgang, og at hjelpen til utsatte skal bli bedre på alle måter. Vi har høye mål og ambisjoner for hva vi skal få til på dette området.


Påvirke

Vi tror deg-stiftelsen jobber kontinuerlig med å påvirke til bedre holdninger i samfunnet, samt påvirke til å styrke etterforskningen i vold- og overgrepssaker.

Vi er stadig i dialog med relevante instanser for gi mer informasjon om seksuelle overgrep, og hvordan det er å leve i etterkant av traumene. Dette arbeidet gjøres på flere måter, blant annet ved å være synlige og gi god informasjon til relevante instanser og institusjoner. Vår erfaring og kompetanse gir oss en viktig og unik stemme i debatten.


Målgruppe

Stiftelsen er for alle som er utsatt for vold og overgrep. Dette uavhengig av kjønn og alder. Vi tror deg og dere.


Finansiering

Stiftelsen er avhengig av midler fra privatpersoner, organisasjoner og bedrifter for å gjennomføre prosjekter. Innsamlingskonto: 1503.86.74517.