Er du gutt eller mann?

- Kan gutter og menn bli voldtatt?

Dette er et spørsmål vi får ofte, og svaret er utelukkende ja. Gutter og menn opplever også å bli voldtatt og utsatt for seksuelle handlinger mot sin egen vilje. Etter å ha opplevd uønsket seksuelle handlinger, er det lett å tenke eller tro at du er den eneste. Du kan føle deg alene, men sannheten er at det ikke er slik. Minst 5 % gutter og menn i Norge, har vært utsatt for seksualisert vold.

Seksualisert vold trenger ikke å innebære fysisk vold. Overgriperen kan ha et psykologisk overtak, eller være i en maktposisjon som overordnet. Ofte gjør det fysisk vold overflødig. Trusler kan også gjøre at noen opplever å ikke ha noe valg. Overgripere kan være hvem som helst – en ukjent, familiemedlem, en på jobben, i en idrettsforening, i et trossamfunn eller fra en annen sammenheng.

Gutter og menn kan bli utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep av samme kjønn eller andre kjønn.

- Hvor mange gutter og menn er utsatt?

3 av 100 menn i Norge oppgir at de har blitt voldtatt. Det er rundt 80 000 gutter og menn i Norge, men vi frykter at mørketallet er mye høyere.

- Hvordan kan gutter og menn bli utsatt?

På samme måte som andre kjønn. Seksuelle overgrep mot gutter og menn, er vanligere enn man tror. De kan bli truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger, eller at man er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Symptomene av voldtekt er det samme, uavhengig av kjønn.

- Hjelpetilbud til menn

Det finnes flere hjelpetilbud til menn.

  • SSMM - Senter for seksuelt misbrukte menn. Telefon: 22 42 42 02. Hjemmeside.
  • Reform - Ressurssenter for menn. Telefon 22 34 09 50. Hjemmeside.
  • Utsatt mann. Hjemmeside.

Vi tror deg-stiftelsen er kjønnsnøytralt og til støtte for alle kjønn.