PODCAST: VI TROR DEG

Vi må tørre å tro det for å se det. Vi må tørre å lytte og møte det. Podcasten Vi tror deg tar lytterne med gjennom hele prosessen. Fra voldtekten skjer, til man med tiden lærer seg å leve med det. Som lytter vil man få et stort innblikk fra utsatte, pårørende og fagpersoner, og man er med til overgrepsmottaket, politiet og i rettssak.

Podcasten bidrar til kunnskap, informasjon, forståelse, hjelp og åpenhet. Den vil normalisere følelser og reaksjoner etter seksuelle overgrep, og gi lytterne overføringsmulighet til eget og andres liv. Dette er mental folkehelse, og hvordan voldtekt påvirker den enkelte og samfunnet. 

Podcasten er et prosjekt gjennom Vi tror deg-stiftelsen som står sammen mot voldtekt og seksuelle overgrep. Stiftelsen jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet og forståelse rundt problematikken. Vi tror deg-stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett og hørt.

Tusen takk til Stiftelsen Dam og Rådet for Psykisk helse for støtte.

1: TORMODS HISTORIE

– GJENGVOLDTEKT OG FORNEKTELSE

Hva skjer når man har fornektet og tiet i flere tiår? Og hva har humoristen på scenen skjult? Tormod Lien 62 år, er under behandling for sine traumer. Han kommer med et klart budskap som bør høres. 


2: KINES HISTORIE

VOLD OG VOLDTEKT I NÆR RELASJON

Ingen ante hvilket fangenskap Kine levde i, før hun klarte å rømme fra samboeren. Nå forteller hun åpent om volden og voldtektene hun ble utsatt for, og hvilke konsekvenser det har medført. Hennes indre styrke vant og eks-samboeren ble dømt til 13 års fengsel.


3: ADAMS HISTORIE

–SOVEVOLDTEKT OG SÅRBARHET

Komiker og forfatter Adam Schjølberg tok ikke de seksuelle overgrepene han ble utsatt for på alvor, før han skulle skrive et kapittel i boken "Mannual" om #MeToo. Da han våget å se det, begynte han å få det bedre. Han åpner også opp om sårbarhet og selvbilde. 


4: HILDEGUNNS HISTORIE

– INCEST OG SENSKADER

Fra hun var 5 til 15 år ble Hildegunn utsatt for seksuelle overgrep av sin egen far. Ingen så det, og hennes mor ville ikke tro det. Hun forteller klokt og reflektert om livet som traumeoverlever, og har flere gode råd som bør høres.


5: JOHNNYS HISTORIE

– SEKSUELLE OVERGREP I BARNDOMMEN


Nøyaktig 40 år etter at de seksuelle overgrepene startet, bestemmer Johnny Svensli seg for å ikke flykte fra følelsene sine lengre. Han åpner nå opp om hva onkelen hans utsatte han for i barndommen, og skriver et brev til sin overgriper. Det blir også et helt spesielt møte i podcasten, da Johnny for første gang møter en annen mann som bærer en lignende bagasje.

6: RONJAS HISTORIE

– VOLDTEKT OG SELVMORD

Ronja ble bare 22 år. Natten hun ble voldtatt, forandret alt. Den livsglade og positive jenta forsvant. Nå forteller Christin Silderen, mor til Ronja, hva som skjedde den natten datteren ringte gråtende for å fortelle at hun var blitt voldtatt. 7: JULIES HISTORIE (1:2)

– FESTRELATERT VOLDTEKT

Julie blir utsatt for den vanligste voldtekten, nemlig festrelatert voldtekt. Hun er fagperson, og har hjulpet voldtektsutsatte, men hva skjer når hun selv blir utsatt? Hun vet hva hun skal gjøre, men kropp og hode stritter imot. Følg Julie fra voldtekten skjer, til overgrepsmottak, anmeldelse og frem til rettssak.


8: JULIE SIN HISTORIE (2:2)

- FESTRELATERT VOLDTEKT

Fortsettelsen på Julie sin historie. Nå får du høre om rettssaken, dommen og veien videre. Nå har hun et inderlig håp om at systemet må endres, og at rettssikkerheten for voldtektsutsatte må bli bedre.


9: MOR TIL VOLDTEKTSUTSATT

Rundt hver fornærmede, finnes det flere pårørende. Eva er mor til Julie, som ble utsatt for en festrelatert voldtekt. Nå forteller hun om veien de har gått sammen. Fra livet ble snudd over natten, og frem til rettssaken. Her er det utvilsomt noe å ta med seg for andre pårørende.


10: EN FAGPERSON OG TO UTSATTE

Viktigheten av å snakke med barn og unge om seksualitet og grensesetting. Årvåkenhet og meldeplikt. Gode og dårlige hemmeligheter. Skam- og skyldfølelse. Holdninger og fordommer. Og mye annet viktig kommer fram når June og Julie drar for å snakke med Gunn Mirja på SMISO i Alta. 


11: OVERGREPSMOTTAKET

I Norges langstrakte land finnes det 24 overgrepsmottak. Det største overgrepsmottaket ligger i Oslo, og tar imot flest voldtektsutsatte i Norge. I denne episoden snakker programleder med fagleder og seksjonsoverlege på overgrepsmottaket i Oslo. Lytterne vil få et bilde på hvordan det er å komme til overgrepsmottaket etter voldtekt. Dette er folkeopplysning og folkehelse.


12: ADVOKATHJELP

I etterkant av voldtekt og seksuelle overgrep har man rett på bistandsadvokat. I denne episoden snakker vi med advokat John Christian Elden om bistand og rettigheter etter voldtekt. Han forteller også hvordan en rettssak fungerer, om strafferamme og erstatning.


13: Å LEVE ETTER OVERGREP

Grete Kvalheim er en av mange traumeoverlevere. Etter den brutale kvelden i 1982, har hun viet hele sitt voksne liv til å hjelpe andre i samme situasjon som hun selv var i, for å forebygge, spre informasjon og kunnskap om temaet. Hun er mor-Dixi, kvinnen som står bak Dixi Ressurssenter, og hun har utgitt en rekke bøker og holdt utallige foredrag. Det er faktisk mulig å lære seg å leve med overgrepet, glemme det og få et godt liv igjen!


14: POLITIET


Etter voldtekten, vil du politianmelde eller ikke? I denne episoder snakker vi med Ann Kristin Grosberghaugen, leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt for å høre mer om hvordan de jobber med voldtektssaker. Fra saken er anmeldt og frem til eventuell rettssak.


15: MIN HISTORIE

June Holm avslutter sesong 1 av podcasten med å fortelle sin egen voldtektshistorie. Hun ble på to måneders mellomrom utsatt for en overfallsvoldtekt og sovevoldtekt. Det siste tilfellet endte også med spredning av intime bilder. Etter det ventet en lang prosess med rettssaker, behandling og en kamp om å finne tilbake til seg selv og egen verdi. Nå har hun i flere år stått i bresjen for å belyse problematikken og hjelpe andre gjennom Vi tror deg-stiftelsen. I dag anser hun seg ikke som et offer, men en vinner.