Vi tror deg er en podcast om vold og voldtekt, som tar lytterne med gjennom hele prosessen: Fra voldtekten skjer, til man med tiden lærer seg å leve med det. Som lytter vil man få et stort innblikk fra utsatte, pårørende og fagpersoner, og man er med til overgrepsmottaket, politiet og i rettssak.

Podcasten bidrar til kunnskap, informasjon, forståelse, hjelp og åpenhet. Den normaliserer følelser og reaksjoner etter seksuelle overgrep, og gir lytterne overføringsmulighet til eget og andres liv. Dette er folkehelse, og hvordan voldtekt påvirker den enkelte og samfunnet. June Holm er prosjektleder og programleder for podcasten. 

Tusen takk til Rådet for psykisk helse og Stiftelsen DAM for støtte til helseprosjektet.


LYTT DER DU HØRER PODCAST

Søk opp "Vi tror deg" der du lytter til podcast.


SESONG 1

Oversikt over episodene i første sesong av podcasten.

1: TORMODS HISTORIE 

GJENGVOLDTEKT OG FORNEKTELSE

🎙️LYTT HER


Hva skjer når man har fornektet og tiet i flere tiår? Og hva har humoristen på scenen skjult? Tormod Lien, 62 år, er under behandling for sine traumer. Han kommer med et klart budskap som bør høres.

2: KINES HISTORIE

VOLD OG VOLDTEKT I NÆR RELASJON 

🎙️ LYTT HER


Ingen ante hvilket fangenskap Kine levde i. Nå forteller hun åpent om volden og voldtektene hun ble utsatt for, og hvilke konsekvenser det har medført. Hennes indre styrke vant og eks-samboeren ble dømt til 13 års fengsel.

3: ADAMS HISTORIE

SOVEVOLDTEKT OGG SÅRBARHET

🎙️ LYTT HER


Komiker og forfatter Adam Schjølberg tok ikke de seksuelle overgrepene han ble utsatt for på alvor, før han skulle skrive et kapittel i boken "Mannual" om #MeToo. Da han våget å se det, begynte han å få det bedre. Han åpner også opp om sårbarhet og selvbilde. 

4: HILDEGUNNS HISTORIE

INCEST OG SENSKADER

🎙️ LYTT HER


Fra hun var 5 til 15 år ble Hildegunn utsatt for seksuelle overgrep av sin egen far. Ingen så det, og hennes mor ville ikke tro det. Hun forteller klokt og reflektert om livet som traumeoverlever, og har flere gode råd som bør høres.

5: JOHNNYS HISTORIE

SEKSUELLE OVERGREP I BARNDOMMEN 

🎙️ LYTT HER


Nøyaktig 40 år etter at de seksuelle overgrepene startet, bestemmer Johnny Svensli seg for å ikke flykte fra følelsene lengre. Han åpner opp om hva onkelen utsatte han for i barndommen, og skriver et brev til sin overgriper. Det blir også et spesielt møte i podcasten, da Johnny for første gang møter en annen mann som bærer en lignende bagasje.

6: RONJAS HISTORIE

VOLDTEKT OG SELVMORD

🎙️ LYTT HER


Ronja ble bare 22 år. Natten hun ble voldtatt, forandret alt. Den livsglade og positive jenta forsvant. Nå forteller Christin Silderen, mor til Ronja, hva som skjedde den natten datteren ringte gråtende for å fortelle at hun hadde blitt voldtatt. 

7: JULIES HISTORIE (del 1) 

Festrelatert voldtekt

🎙️ LYTT HER


Julie blir utsatt for den vanligste voldtekten, nemlig festrelatert voldtekt. Hun er fagperson, og har hjulpet voldtektsutsatte, men hva skjer når hun selv blir utsatt? Hun vet hva hun skal gjøre, men kroppen og hodet stritter imot. Følg Julie fra voldtekten skjer, til overgrepsmottaket, politiet og frem til rettssaken.

8: JULIES HISTORIE (del 2)

Festrelatert voldtekt

🎙️ LYTT HER


Fortsettelsen på Julies historie. Nå får du høre om rettssaken, dommen og veien videre. Nå har hun et inderlig håp om at systemet må endres, og at rettssikkerheten for voldtektsutsatte skal bli bedre.

9: MOR TIL VOLDTEKTSUTSATT

Pårørende

🎙️ LYTT HER


Rundt hver fornærmede, finnes det flere pårørende. Eva er mor til Julie, som ble utsatt for en festrelatert voldtekt. Nå forteller hun om veien de har gått. Fra livet ble snudd over natten, og frem til rettssaken.

10: EN FAGPERSON OG TO UTSATTE

Gunn Mirja, June og Julie

🎙️ LYTT HER


Viktigheten av å snakke med barn og unge om seksualitet og grensesetting. Årvåkenhet og meldeplikt. Gode og dårlige hemmeligheter. Skam- og skyldfølelse. Holdninger, fordommer og mye annet viktig kommer fram når June og Julie drar for å snakke med Gunn Mirja hos SMISO i Alta.

11: OVERGREPSMOTTAKET

Oslo legevakt

🎙️ LYTT HER


I Norges langstrakte land finnes det 24 overgrepsmottak. Det største overgrepsmottaket ligger i Oslo, og tar imot flest voldtektsutsatte i Norge. I denne episoden snakker programleder med fagleder og seksjonsoverlege på overgrepsmottaket. Lytterne får et bilde på hvordan det er å komme til overgrepsmottaket etter voldtekt. Dette er folkeopplysning og folkehelse.

12: ADVOKATHJELP 

Med John Christian Elden 

🎙️ LYTT HER


I etterkant av voldtekt og seksuelle overgrep har man rett på bistandsadvokat. I denne episoden snakker vi med advokat John Christian Elden om bistand og rettigheter etter voldtekt. Han forteller også hvordan en rettssak fungerer, om strafferamme og erstatning.

13: POLITIET

Anmeldelse og etterforskning

🎙️ LYTT HER


Vil du politianmelde eller ikke etter voldtekt? I denne episoden snakker vi med Ann Kristin Grosberghaugen, leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt for å høre mer om hvordan de jobber med voldtektssaker. Fra saken er anmeldt og frem til eventuell rettssak.

14: Å LEVE ETTER OVERGREP 

Grete og Dixis histore

🎙️ LYTT HER


Grete Kvalheim er en av mange traumeoverlevere. Etter den brutale kvelden i 1982, har hun viet hele sitt voksne liv til å hjelpe andre i samme situasjon som hun selv var i, for å forebygge, spre informasjon og kunnskap om temaet. Hun er mor-Dixi, kvinnen som står bak Dixi Ressurssenter, og har utgitt flere bøker og holdt foredrag. Det er faktisk mulig å lære seg å leve med overgrepet, glemme det og få et godt liv igjen!


SESONG 2

Oversikt over episodene i andre sesong av podcasten.

15: CISSI WALLINS HISTORIE 

#MeToo


🎙️ LYTT HER


Det er fem år siden Cissi Wallins overgrepshistorie ble kjent over natten under emneknaggen MeToo. Den svenske medieprofilen forteller hva som skjedde og hvordan alt utartet seg. 

16: STINES HISTORIE

Jakten på serieovergriperen


🎙️ LYTT HER


I barndommen blir Stine Reksten utsatt for systematiske overgrep. I voksen alder tar hun en uventet snuoperasjon: Hun samler bevis mot overgriperen. Det viser seg at hennes overgrepshistorie er toppen av isfjellet. 


17: OPERASJON "DARK ROOM" 


🎙️ LYTT HER


Etterforskningslederen i "Dark Room" forteller om opprullingen av det som er en av Norgeshistoriens mest omfattende overgrepssaker, som avverget og avdekket seksuelle overgrep mot barn og unge.

18: LAIALS HISTORIE

Veien til frihet


🎙️ LYTT HER


Ei fire år gammel jente flykter fra et krigsherjet Libanon til Norge. Den lange veien ender ikke med fred. Fortsettelsen blir preget av frykt, tvang og overgrep. Mannen hun senere gifter seg med, viser seg å være en helt annen enn hun først trodde. Hun blir gravid som følge av voldtekt, og håper at det blir redningen.

19: TORGEIRS HISTORIE

Fra 11 til 23 år


🎙️ LYTT HER


Torgeir Brenna Solberg trodde overgriperen måtte dø for å få en avslutning på voldtektene han ble utsatt for. Overgrepene startet da han var 11 år, og avsluttet da han var 23 år. Hør den gripende historien og hvordan han til slutt klarte å løsrive seg fra overgriperens makt.

20: KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING


🎙️ LYTT HER


Har du blitt utsatt for vold, voldtekt, seksuelle overgrep eller fått en skade som følge av en straffbar handling? Da kan du ha rett på voldsoffererstatning. I denne episoden tar vi dere gjennom de mest vanlige spørsmålene knyttet til voldsoffererstatning og behandling av søknadene. Du får også høre om den nye loven om erstatning fra staten til voldsutsatte som trer i kraft fra 1. januar 2023. Den nye loven medfører endringer som har betydning for voldsutsatte og deres rett til erstatning.

21: ANNETTES HISTORIE

Vold i nære relasjoner


🎙️ LYTT HER


Brent barn skyr nødvendigvis ikke ilden. Forskning viser at barn som opplever familievold, har større sannsynlighet for å selv bli utsatt for partnervold. Da Annette Michelsen skulle etablere seg, gikk hun mot det hun var kjent med hjemmefra. Hun fikk først én partner som utsatte henne for psykisk og fysisk vold, og så en annen. Etter 10 år med familievold og 14 år med partnervold, kom hun seg ut av voldsspiralen og brøt med volden for godt.


22: KRISESENTERET


🎙️ LYTT HER


Krisesentrene gir voldsutsatte hjelp, beskyttelse og et rom hvor de kan få fri fra volden. I denne episoden får du svar på hvordan man kan komme seg ut av volden, og et inntrykk av hvordan det er å bo på et krisesenter.

23: ADVOKATHJELP

Med Silje Bredesen


🎙️ LYTT HER


I etterkant av vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep har man rett på bistand. I denne episoden snakker vi med Silje Bredesen. Hun er fornærmedes bistandsadvokat og tilbyr spisset juridisk bistand innen strafferett og erstatning. Vi snakker om rettigheter, rettssak, foreldelse og endringer som trer i kraft fra 1. januar 2023.

24: ANJAS HISTORIE

Ble jeg voldtatt?


🎙️ LYTT HER


I 2018 forandret livet til Anja Lindgaard seg over natten. Hun var på en karaokebar, og våkner neste dag med en følelse av at noe er fryktelig galt. Den neste tiden sliter hun med angst, og får en rekke flashbacks som hun klarer å pusle sammen til en historie som gir mening: at hun ble dopet ned, tvunget og utnyttet til å spille inn en pornofilm med flere menn.

25: TEMAKVELD

Støtte til overgrepsutsatte


🎙️ LYTT HER


Sammen belyser vi hva det gjør med et menneske å bli utsatt for seksuelle overgrep, og hvilken kamp det kan være å komme seg videre. Viktigst av alt: Man trenger ikke å stå alene i kampen, og kampen kan vinnes.

Medvirkende: Kari Kollbotn, John Sylte, Johnny Svensli og June Holm.

26: KARIS HISTORIE

Kampen om rettferdighet


🎙️ LYTT HER


Utad ser vi den stødige kvinnen som har fullført krigsskolen og laget seg karriere i Forsvaret, men hva skjuler seg på innsiden? Fra Kari Kollbotn var fem til elleve år, ble hun misbrukt av en slektning. Foreldelsesfristen gjorde at hennes overgriper ikke kunne dømmes, dermed gikk Kari til kamp. Det Kari formidler bunner i en realitet som aldri burde ha funnet sted, og hennes kunnskap og erfaringer bør høres.

27: ELSAS HISTORIE

Det hjalp ikke å si nei


🎙️ LYTT HER


Elsa Faleide ble voldtatt i sin egen seng, etter å ha sagt nei gjentatte ganger. Likevel er ikke dette nok til at noen kan dømmes for voldtekt sånn lovverket er i Norge i dag. Elsa har bidratt til å sette samtykkelov på dagsorden med sin historie. I episoden forteller Elsa også om andre voldtekter hun har opplevd.

28: VOLD- OG OVERGREPSLINJEN

Gratis hjelpelinje og chattetjeneste


🎙️ LYTT HER


Vold- og overgrepslinjen er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Hvem kan ringe inn? Hvordan er det å ringe? Og hvordan blir man møtt? I denne episoden får du høre fra både innringere og VO-linjen.

29: KAMILLAS HISTORIE

Internasjonalt etterlyst 


🎙️ LYTT HER


Etter natten som snudde alt, har Kamilla Visnes stått i rykteflom, mediestorm og systemsvikt. I år etter år har hun ventet på en avslutning, men kommer saken noen gang til å oppklares? Kamilla er én av tre kvinner som har anmeldt fotballspilleren for voldtekt. Tiltalte har ikke møtt opp i lagmannsretten og er i dag internasjonalt etterlyst av Interpol.