Vil du bli en støttespiller?

Bli med å støtt Vi tror deg-stiftelsen, og stå sammen mot vold, voldtekt og seksuelle overgrep. Du kan gi støtte som privatperson eller bedrift. Du kan også gi minnegave, testament eller starte en innsamling. Alle som støtter oss, blir automatisk en støttespiller.

Stiftelsen er avhengig av midler fra privatpersoner, organisasjoner og bedrifter for å gjennomføre prosjekter.

Innsamlingskonto: 1503.86.74517 eller vipps til #97929.


Gjør en forskjell som bedrift

Vi tror deg-stiftelsen forebygger og avdekker vold, voldtekt og seksuelle overgrep, samt påvirker politikere, lovgiver, fagpersoner og andre for å gi utsatte og deres pårørende bedre rettigheter og økt rettssikkerhet. Vi er der for de som trenger det, og sørger for holdningsskapende arbeid og medieaktiviteter. Bli med å gi din omsorg og trygghet til de som er utsatt. Din bedrift vil utgjøre en viktig forskjell.

Deres bedrift kan enkelt gi en viktig gave som engangsbeløp ved å bruke kontonummer: 1503.86.74517

Verdifullt samarbeid

Bidrar du økonomisk vil det være starten på et viktig og verdifullt samarbeid. Stiftelsen er avhengig av midler fra privatpersoner og bedrifter til å dekke drift, utvikling og gjennomføring av prosjekter. Vi håper og tror at vi kan spille hverandre gode, med et gjensidig og engasjerende samarbeid. Som samarbeidspartner kan vi tilby profilering, samt foredrag med mening og inspirasjon.

Ta kontakt med Vi tror deg-stiftelsen ved å sende e-post: kontakt@vitrordeg.com


Gjør en forskjell som privatperson

Du kan gi en gave som et engangsbeløp ved å bruke kontonummer: 1503.86.74517, eller ved å bruke Vipps. Dette gjør du ved å søke opp Vi tror deg eller taste inn #97929. Velg så ønsket beløp for å vippse over. Tusen takk! Din støtte er verdifull og viktig for vårt videre arbeid.