Under 16 år?

- Dette må du vite

Ingen får lov til å ta på deg eller gjøre noe med din kropp, som du synes er ekkelt eller ubehagelig. Ingen får lov til å tvinge eller overtale deg til å gjøre noe du ikke ønsker, med din eller andres kropp. Det spiller ingen rolle om det er en fremmed, venn, forelder, søsken, kjæreste eller en annen. Dette gjelder både hjemme, på skolen og på internett. Det er bare du som bestemmer over din kropp, og hva du vil gjøre med den.

Voksne får aldri ta på barn eller ungdommer på en seksuell måte. Det spiller ingen rolle om du har tatt det første steget, eller om du liker det den voksne gjør med deg. Skjer dette, er det aldri din feil eller ditt ansvar. Det er den voksne som alltid har ansvar.

Har noen tatt på deg, tvunget deg til å ta på noen, eller oppført seg på en måte som du ikke liker? Det er viktig å fortelle det og snakke med noen som du stoler på. Det kan være en du kjenner godt eller en fremmed. Voksne i din nærhet, skal og kan hjelpe deg!

Husk at du aldri skal føle deg ensom, selv om det i blant kan føles slik. Mange har blitt utsatt for det samme, og det finnes hjelp for å få det bra igjen.

- Aldersgrense ved sex

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Denne aldersgrensen er satt for å sikre at voksne ikke skal ha sex med personer under 16 år og for at barn og ungdom ikke skal debutere seksuelt før de er klare for det psykisk og fysisk.

Det er to hovedgrunner til at vi har denne lovbestemmelsen. Den ene er at vi skal beskytte barn og ungdom mot overgrep fra voksne.

Den andre grunnen er at vi skal beskytte barn og ungdom mot å ha sex før de er klare for det fysisk og psykisk. Sex bør være en positiv opplevelse for dem som er involvert. Hvis en eller begge parter ikke er klare for det, eller føler seg presset, kan det være en vond følelsesmessig opplevelse. Sex kan også få alvorlige konsekvenser som graviditet eller kjønnssykdommer dersom man ikke beskytter seg. Regelen er laget for å sikre at man er modne nok til å ta et veloverveid valg, ved at de er sikre på seg selv og har kunnskap om mulige konsekvenser.

Loven sier at straff for seksuell omgang kan falle bort hvis de som har sex er jevnbyrdige i alder og utvikling. Det vil si at ungdommene både må være nær hverandre i alder og i utvikling, både kroppslig og mentalt.

  - Dine seksuelle rettigheter

  De seksuelle rettighetene er en viktig del av menneskerettighetene som vedtatt av alle verdens land.

  • Du har rett til et godt seksualliv.
  • Det er bare du som bestemmer over din egen kropp.
  • Ingen har rett til å tvinge deg til sex. Det er straffbart i følge norsk lov uansett hva slags forhold det skjer i.
  • Du har rett til et prevensjonsmiddel du føler deg trygg med.
  • Du har rett til god prevensjonsveiledning.
  • Du har rett til gratis svangerskapskontroll.
  • Du har rett til selv å velge lege (legen har taushetsplikt).
  • Du har rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke.
  • Du har rett til hjelp og behandling av seksuelle problemer.
  • Du har rett til gratis diagnose og behandling av seksuelt overførbare sykdommer.
  • Du har rett til gratis behandling hvis du har problemer som følge av omskjæring.
  • Du har rett til å få dekket opptil 100,- for hver tredje måneds forbruk ved kjøp av p-piller og andre hormonelle prevensjonsmidler, hvis du er mellom 16 og 20 år.