Samarbeidspartnere

Rådet for psykisk helse

Fra 2019–2023 samarbeidet vi om podkasten Vi tror deg– en podkast om voldtekt

Vi tror deg-stiftelsen holdt også tale under Tabuprisen 2023, en prisutdeling av Rådet for psykisk helse.

Stiftelsen DAM

Fra 2019–2023 mottok podkasten Vi tror deg– en podkast om voldtekt støtte fra Stiftelsen DAM, gjennom Rådet for psykisk helse.

Norske Kvinners Sanitetsforening

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Norges Kvinnelobby

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Krisesentersekretariatet

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Kvinnefronten

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Kvinnegruppa Ottar

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

MSO

Vi samarbeider med MSO om foredrag og undervisning.

Advokatfirmaet Bredesen

Tilbyr spisset juridisk bistand innen strafferett og erstatning som fornærmedes bistandsadvokat.

Aldri Alene

I 2024 samarbeidet vi om markeringen og kampanjen #ikkeéntil.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)

I 2024 samarbeidet vi og stod sammen om oppropet Ikke én til.

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

I 2024 samarbeidet vi og stod sammen om oppropet Ikke én til.

LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk 

I 2024 samarbeidet vi og stod sammen om oppropet Ikke én til.

MiRA-senteret

I 2024 samarbeidet vi og stod sammen om oppropet Ikke én til.