VI TROR DEG-STIFTELSEN

Vi tror deg-stiftelsen står sammen mot voldtekt, vold og overgrep. Stiftelsen ønsker å ivareta, forebygge, avdekke, belyse og styrke rettssikkerheten.

Stiftelsen jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet og forståelse rundt problematikken. Dette gjennom holdningskampanjer, mediehenvendelser og andre prosjekter. Vi tror deg-stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett og hørt. Det er viktig å vite at man ikke er alene, og at det finnes hjelp.

Vi tror deg-stiftelsen er ikke et behandlingstilbud, men bidrar gjennom prosjekter som setter problematikken på dagsorden. 


Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send e-post til kontakt@vitrordeg.com 


PROSJEKTER

PODCAST

Vi tror deg, en podcast om voldtekt. Tilgjengelig der du hører podcast.

KAMPANJER PÅ SOSIALE MEDIER

Vi jobber kontinuerlig med holdningsskapende og forebyggende arbeid på sosiale medier.

SAMTYKKELOV

Vi tror deg-stiftelsen er med i samtykkealliansen, som jobber for å få til en lov som fastslår at all sex skal være frivillig.


TIDLIGERE PROSJEKTER

TEMAKVELD

I samarbeid med låtlansering av Stridsmøya er vi med å arrangere låtlansering og temakveld.

STØTTEMARKERING

Arrangement som støtter overgrepsutsatte og belyser manglende rettssikkerhet.

REKLAMEFILM

Sammen med filmstudenter har vi laget en reklamefilm for Vi tror deg-stiftelsen, 

DIGITALE SAMTALER

Digitale samtaler med fagperson og erfaringskonsulent.

#METOO

Vi tror deg-stiftelsen stod bak markeringen av #MeToo i Norge.

STØTTE I RETTSSAKER

Vi har støttet en rekke personer i rettssaker.

SELVFORSVARSKURS

Stiftelsen har arrangert selvforsvarskurs for kvinner.


ØNSKER DU Å STØTTE VÅRT ARBEID?

VIPPS

Søk opp Vi tror deg, eller #97929.

INNSAMLINGSKONTO

Vårt kontonummer er 1503.86.74517.


VINNERE AV SKAMLØSPRISEN 2017

"For å ha trosset skammen som får mange til å tie, både ved å dele egne historier og ved å hjelpe andre."

Skamløsprisens formål er å løfte frem enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som har oppmuntret til mot og åpenhet om skambelagte områder innenfor seksualitet.

Prisen bidrar til å øke synlighet, bevissthet og kunnskap rundt temaer knyttet til seksualitet. Skam og stigmatisering gjør at sider ved seksualitet kan føles vanskelig å snakke om, og med denne prisen ønsker Sex og Samfunn å motarbeide dette. Prisen sørger for at ulike sider ved seksualitet slippes frem i lyset og på den måten ønsker vi at prisen skal bidra til å fjerne skam.


UTMERKELSER

NOMINERT

Jenteprisen 2021

NOMINERT

Jenteprisen 2020

NOMINERT

Jenteprisen 2018

VINNER

Skamløsprisen 2017

NOMINERT

Jenteprisen 2017


BOOK FOREDRAG

Ønsker du foredrag med Vi tror deg-stiftelsen?