Det vi ikke sier, gjør oss syk

10.10.2022

Verdensdagen 2022: Dårlige opplevelser setter spor, spesielt når det ikke snakkes om. La oss sprenge skammen en gang for alle.

KARI MARITZA KOLLBOTN OG JUNE HOLM, Vi tror deg-stiftelsen

Vår psykiske helse påvirkes av en rekke ulike faktorer. En høy andel av samfunnets psykiske lidelser stammer fra seksuelle overgrep.

Vi vet at en av fem jenter og en av fjorten gutter har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. I voksen alder oppgir en av fire kvinner, og nesten annenhver mann at de har vært utsatt for vold etter 18 år. Vi vet også at det i gjennomsnitt tar 17 år fra man har opplevd seksuelle overgrep i barndommen til man forteller. Er man utsatt for voldtekt i voksen alder, tar det i gjennomsnitt tre år fra det skjedde til man forteller.

Når vi kjenner disse tallene og statistikkene, føles det ikke urimelig å si at vold og overgrep er et av våre største samfunnsproblem. Det rammer oss alle, direkte eller indirekte. Det har så store samfunnsøkonomiske konsekvenser, at det er ubegripelig hvorfor det ikke brukes mer ressurser på å forhindre og forebygge det. Skaden har skjedd i det overgrepet skjer, og hvert tilfelle er ett for mye.

Vi må tørre å tro det, før vi kan se det. Og vi må tørre å lytte for å forstå det. Etter det må vi handle, like fort som vi hadde gjort hvis vi stod overfor en brann. Akkurat nå brenner det. Ta frem brannslukningsapparat og slukk den brannen, nå!

Vårt største ønske er at alle som har opplevd - eller opplever - vold og overgrep skal bli trodd, sett og hørt. Det kommer dessverre ikke gratis for ofrene. Traumer er dyrekjøpte erfaringer. Det koster å lete etter ordene, og det koster enda mer å si dem. Det må tilrettelegges for åpenhet og samtaler rundt det som kan være umulig å erkjenne.

Nylig fikk vi høre en historie om foreldre som ble konfrontert med at treneren de sendte barna til, begikk seksuelle overgrep mot dem. Svaret fra flere av foreldrene var: «Ja, men det har vi visst lenge». En av foreldrene som visste, og likevel sendte barna sine til treneren flere ganger i uken, jobbet som lærer på en barneskole. Det var viktigere med fysisk helse enn psykisk helse, mente hun. Uvitende om at den psykiske helsen har ringvirkninger, som før eller siden også påvirker den fysiske helsen.

I Norge har vi avvergingsplikt – plikt til å avverge alvorlige lovbrudd som eksempelvis vold, voldtekt og seksuelle overgrep. I mange tilfeller får overgrepene foregå i en årrekke, uten at de blir stoppet. Eksempelet det er vist til, skjedde på Vestlandet. Treneren soner i dag en dom for flere seksuelle overgrep mot barn.

Kroppen vil alltid huske det man vil glemme. Vi må ta traumer på alvor og forstå at den psykiske helsen påvirkes – resten av livet. Mange som sliter med senskader og ettervirkninger av overgrep, bærer med seg skam, skyld, stigma og sykdom – både psykisk og fysisk, som følge av handlingene de har blitt utsatt for.

Hvorfor er det så mye vanskeligere å snakke om skader som ikke synes? Vi tror det kan henge sammen med at medisinen skiller det fysiologiske og det psykologiske. Den psykiske helsen blir i flere sammenhenger omtalt som noe abstrakt eller uhåndterbart. Dette til tross for at voldtekt og seksuelle overgrep er ulykker. Flere har fortalt – uavhengig av hverandre – at de heller skulle ønske at de var utsatt for en alvorlig bilulykke, enn overgrep. Et grunnleggende problem med voldtekt, er at det ikke blir håndtert som andre ulykker. Å få helsehjelp i etterkant av voldtekt tar tid, det gjør det ikke om man har vært utsatt for en alvorlig bilulykke eller har brukket et bein.

«Takk for at dere sier det jeg ikke klarer å si», har vi fått høre mange ganger. Vi vil si takk til alle dere som makter å stå i en situasjon hvor man ikke blir møtt sånn som man fortjener. Vi tror dere. Vi tror deg-stiftelsen vil være en stemme for dere.

Hva er det beste vi kan gjøre for å stoppe overgrepene og hjelpe samfunnet i en riktig retning? Få alle til å ta fram brannslukningsapparatene, så kan vi stå stammen om å slukke brannene. Det er nemlig ikke en liten brann vi står overfor, men den største vi noen gang har vært vitne til.

Hvis du er i tvil om preferansen: Gjør ditt for å stoppe voldtekter og seksuelle overgrep. Det bidrar også til en bedre psykisk folkehelse.

Kari Maritza Kollbotn

Vi tror deg-stiftelsen

June Holm

Vi tror deg-stiftelsen