Opprop mot vold og kvinnedrap

24.01.2024

Siden år 2000 har 186 kvinner i Norge blitt drept av partnere, eller tidligere partnere. Majoriteten av partnerdrapene skjer på tross av at det har vært tydelige faresignaler i tiden før drapet. 7 av 10 kvinner var i kontakt med hjelpeapparat før de ble drept. I 72 prosent av partnerdrapene var det registrert én eller flere episoder med partnervold før drapet. Dette er varslede drap.

Samfunnet er altfor tilbakeholden med restriksjoner ovenfor voldsutøver. Vi vet at omvendt voldsalarm flytter byrden fra voldsutsatte til voldsutøvende, og at dette er et tiltak som fungerer i praksis. Vi kan ikke være mer opptatt av friheten til voldsutøver, enn til voldsutsatte.

Norge har gjentatte ganger fått kritikk fra FN for å ikke gjøre nok for å bekjempe menns vold mot kvinner. Norske myndigheter på alle nivå har ansvar for å beskytte sine innbyggere og ivareta deres menneskerettigheter, og som innbyggere må vi holde våre politikere ansvarlige.

Vi krever:

  • Fortgang i prosessen for å kunne ta i bruk omvendt voldsalarm i større grad
  • Nok ressurser og kompetanse til oppfølging i alle politidistrikt, så alle får tilstrekkelig beskyttelse.
  • At den permanente partnerdrapskommisjonen settes ned første halvår i 2024, som lovet. Vi har ikke tid til nok en utsettelse!
  • At det følger nok penger med opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner som ble presentert i desember 2023.
  • Staten må pålegge kommunene å jobbe mer systematisk og helhetlig for å forebygge og forhindre vold og partnerdrap.

Bak oppropet står tretten kvinneorganisasjoner og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)

JURK, juridisk rådgivning for kvinner Kvinnefronten

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten

Kvinneuniversitetet i Norden

Kvinnegruppa Ottar

LIN, Likestilling, Inkludering og Nettverk

MiRA-senteret

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norges Kvinnelobby

Nyfeministene

Samisk KvinneForum

Vi tror deg-stiftelsen

– og alle enkeltpersoner som har undertegnet.