PODCAST: VI TROR DEG

Vi må tørre å tro det for å se det. Vi må tørre å lytte og møte det. Podcasten Vi tror deg tar lytterne med gjennom hele prosessen. Fra voldtekten skjer, til man med tiden lærer seg å leve med det. Som lytter vil man få et stort innblikk fra utsatte, pårørende og fagpersoner, og man er med til overgrepsmottaket, politiet og i rettssak.

Podcasten bidrar til kunnskap, informasjon, forståelse, hjelp og åpenhet. Den vil normalisere følelser og reaksjoner etter seksuelle overgrep, og gi lytterne overføringsmulighet til eget og andres liv. Dette er mental folkehelse, og hvordan voldtekt påvirker den enkelte og samfunnet. 

Podcasten er et prosjekt gjennom Vi tror deg-stiftelsen som står sammen mot voldtekt og seksuelle overgrep. Stiftelsen jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet og forståelse rundt problematikken. Vi tror deg-stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett og hørt.

Tusen takk til Stiftelsen Dam og Rådet for Psykisk helse for støtte.

1: TORMOD SIN HISTORIE

Hva skjer når man har fornektet og tiet i flere tiår? Og hva har humoristen på scenen skjult? Tormod Lien 62 år, er under behandling for sine traumer. Han kommer med et klart budskap som må høres. 

3: ADAM SIN HISTORIE

Komiker og forfatter Adam Schjølberg tok ikke de seksuelle overgrepene han ble utsatt for på alvor, før han skulle skrive et kapittel i boken "Mannual" om #MeToo. Da han våget å se det, begynte han å få det bedre. Han åpner også opp om sårbarhet og selvbilde. 

2: KINE SIN HISTORIE

Ingen ante hvilket fangenskap Kine levde i, før hun klarte å rømme fra samboeren. Nå forteller hun åpent om volden og voldtektene hun ble utsatt for, og hvilke konsekvenser det har medført. Hennes indre styrke vant, og eks-samboeren ble dømt til 13 års fengsel.

4: HILDEGUNN SIN HISTORIE

Fra hun var 5 til 15 år ble Hildegunn utsatt for seksuelle overgrep av sin egen far. Ingen så det, og hennes mor ville ikke tro det. Hun forteller klokt og reflektert om livet som traumeoverlever, og har flere gode råd som bør høres.