TIL PÅRØRENDE

Informasjon til pårørende:
- Står du nær noen som har blitt voldtatt eller seksuelt misbrukt? 

Hvis en venn, kjæreste eller familiemedlem har blitt utsatt for et seksuelt overgrep, har du en viktig oppgave. De som blir trodd, respektert og får støtte, er vanligvis bedre rustet til å komme seg raskere, enn ellers. Likevel skal du aldri føle som pårørende at hele ansvaret ligger hos deg. Det er forskjellige behov fra person til person. Det er mye du kan tenke over, som kan gjøre det lettere for de som har blitt utsatt.

1: Ikke vær redd for å spørre!

Hvis du mistenker at noen du kjenner er blitt utsatt for et seksuelt overgrep, er det viktig at du bryr deg og vil lytte. For mange er det vanskelig å fortelle rett ut at man er blitt voldtatt, hatt sex med noen uten samtykke, eller at noen har oppført seg på en måte som virker ubehagelig. Hvis du mistenker at en person er blitt misbrukt, kan det oppleves lettere at du spør rett ut. Noen ganger må man spørre flere ganger, for hos noen kan det ligge lengre inne enn hos andre.

2: Lytt og vis at du tror på vedkommende

Mange som opplever seksuelle overgrep, legger ofte skylden på seg selv og er usikker på om man blir trodd. Derfor er det utrolig viktig at du viser at du tror på det som blir fortalt, og ikke minst viser at det ikke er vedkommende sitt ansvar eller feil, uansett hvordan det har skjedd.

Man skal aldri stille spørsmål ved personens handling. Ikke still spørsmål som "hva hadde du på deg?", "hvorfor gjorde du det?", "hvorfor var du der?" eller "hvorfor drakk du så mye?". Dette er ikke relevant for de som har blitt utsatt, da handlingen allerede har skjedd. Tvert i mot kan det heller gjøre at de føler mer skyld og skam. Det er aldri den fornærmede sin feil at et sted eller en person ble farlig for dem.

Offeret trenger hjelp til å innse at det ikke spiller noen rolle hva hen gjorde da overgrepet fant sted. Det som har skjedd er en kriminell handling, som man selv ikke har skyld i. Vis at det er modig av personen å åpne seg og dele.

3: Vis at du er der

Det kan ta lang tid å komme over et seksuelt overgrep, og det kan påvirke et liv i mange år. Noen ganger kan det også gå i berg- og dalbane. Noen perioder oppleves bedre, men etter hvert kan man falle tilbake til å ha det tungt igjen. Som venn, kjæreste eller familie, er det viktig å vise at du er der. Ikke bare like etter hendelsen, men også i tiden fremover.

For mange kan det være vanskelig å vise at de fortsatt ikke har det bra, eller at de føler seg skyldig om de ikke klarer å komme seg videre raskt. Derfor er det fint hvis du tør å spørre og snakke om overgrepet, selv etter lang tid. Det er ikke sikkert det er ønskelig å snakke om det akkurat da, men det er fint å vite for ham eller henne, at man har folk å snakke med når det trengs, og at man har noen som bryr seg.

4: Ikke vær stille

Det er vanlig for pårørende å være usikker på hvordan de skal støtte noen som er utsatt. Det kan medføre en risiko med at man ikke gjør noe i det hele tatt, og unngår å snakke om det, i håp om at det skal gå over av seg selv.

Alle utsatte har et behov for å snakke om følelsene man sitter med, og hvordan man har det. Hvis folk rundt er stille, kan det for utsatte virke som at man ikke er trodd. Dette kan medføre at man føler seg til bry og at man plager de man har rundt seg. Så vis at du bryr deg, er der og har respekt –selv lenge etterpå.

5: Ta vare på deg selv

Det kan være lett å glemme seg selv om man står nær noen som har det vanskelig. Har man ikke det bra selv, er det vanskeligere å ta vare på noen andre. Så ikke glem deg selv i det hele, og kjenn dine egne behov. Ikke føl at du sitter alene med ansvaret, og bruk de ressursene du har rundt deg. Hvis du føler behov for å snakke med noen om vanskelighetene, er det helt naturlig og ikke noe du skal føle skam over. Da kan du også få råd og tilbakemeldinger, som kan gjøre situasjonen lettere for deg.

6: Hjelp til å få hjelp

Selv om du som familie, kjæreste eller venn betyr mye for fornærmede, kan det være godt å snakke med noen som ikke er pårørende. Dette kan være traumeekspert, psykolog eller en annen fagperson. Noen føler behov for å snakke med en utenforforstående like etter overgrepet, mens andre får dette behovet med tiden. Det viktigste er likevel å ikke bære alt alene, men å ha noen å dele det med. Uten å presse, tips fornærmede om helsevesen, bistandsadvokat og politi. Snakk om det er noe man skal gå videre med. For noen vil dette gjøre at man kommer seg videre, samt får lagt ansvaret og skylden der den hører hjemme. 

7: Hvis en person fortsatt er utsatt

Hvis er person fortsatt er utsatt, eller står i fare for å bli det, er det viktig at personen får hjelp til å komme seg ut av situasjon, og kan føle seg trygg. Du kan snakke med noen du stoler på, for å få hjelp til å finne ut hva som bør gjøres. 

Om du søker hjelp eller støtte, uten at fornærmede føler seg trygg eller riktig behandlet, er det viktig å ikke gi opp. Tør å prøv igjen, om dette skjer. Du har rett på en trygg og respektfull hjelp.