OM VI TROR DEG

STIFTELSEN STÅR SAMMEN MOT VOLDTEKT VED Å:

  • Sette voldtekt på dagsorden
  • Forebygge voldtekt
  • Avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep 
  • Ivareta voldtektsofre og deres pårørende
  • Påvirke myndighetene til å styrke rettssikkerheten


VÅRT ARBEID

Vårt mål er å forebygge voldtekt, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtekstsutsatte og deres pårørende. Vi jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet. Vi skaper holdningskampanjer, medieaktiviteter og andre prosjekter for å oppfylle våre visjoner. Vi Tror Deg-Stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett og hørt.


FOREBYGGE

Hver eneste dag jobber vi for å forebygge voldtekt gjennom kunnskap og holdningsskapende arbeid. Hver voldtekt er en voldtekt for mye, og vi håper seksuelle overgrep reduseres gjennom dette viktige arbeidet. Kunnskapsformidling og holdningskampanjer er vårt viktigste forebyggende tiltak. Vi påvirker også politikere, lovgivere, fagpersoner og andre for å gi utsatte og deres pårørende bedre rettigheter, og øke rettssikkerheten.


AVDEKKE

Vi jobber med å avdekke voldtekter gjennom å belyse problematikken. Voldtekt har høye mørketall, og det ønsker vi å redusere. Alle midler som kommer inn til Vi Tror Deg-Stiftelsen går til vårt viktige formål. 


IVARETA

Å bli utsatt for voldtekt er en tøff belastning, og vi ønsker å ivareta voldtektsofre og deres pårørende på best mulig måte. Det er ikke lett å vite hvor man skal starte etter et overgrep, og det kan også virke som en uoverkommelig prosess. Vi jobber for at dette skal bli en enklere saksgang, og at hjelpen til utsatte skal bli bedre på alle måter. Vi har høye mål og ambisjoner for hva vi skal få til på dette området, og trenger derfor støtte og bidrag. Vi har taushetsplikt.


PÅVIRKE

Vi Tror Deg-Stiftelsen jobber kontinuerlig med å påvirke til bedre holdninger i samfunnet, samt påvirke arbeidet som blir gjort i voldtektssaker. Dette gjelder lovgivere, rettssikkerhet, politikere, fagpersoner og andre for å gi mer informasjon om voldtekt, utsatte og pårørende.

Dette arbeidet gjøres på flere måter, blant annet ved å være synlige og gi god informasjon til relevante organisasjoner, etater og instanser. Vår erfaring og kompetanse på området gir oss en viktig og unik stemme i debatten.


MÅLGRUPPE

Stiftelsen yter hjelp til alle som har vært utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep. Dette uavhengig av kjønn og alder. Hos oss skal alle få hjelp.

FINANSIERING

Stiftelsen er avhengig av midler fra privatpersoner og bedrifter, til å dekke drift, utvikling og gjennomføring av prosjekter. Innsamlingskonto: 1503.86.74517.