SELVHJELP

Det er viktig å huske at du kan få det bra igjen, selv om du har blitt utsatt for voldtekt, seksuelle krenkelser eller overgrep. Her har Vi tror deg-stiftelsen samlet våre beste råd til selvhjelp.

AKSEPTER:

Bare når du våger å erkjenne for deg selv at du har vært utsatt for overgrep, er du i stand til å komme deg videre i livet. Det som har skjedd, det har faktisk skjedd, selv om det som skjedde ikke var greit.

PLASSER SKYLDEN:

Den eneste som har skyld og ansvar for en voldtekt, seksuell forbrytelse eller overgrep, er ene og alene gjerningspersonen(e). Plasser skylden hos overgriper, for å frikjenne deg selv. Det kan være vanskelig, men nødvendig.

BORT MED SKAM:

Har du plassert skylden der den hører hjemme, kan du gå videre med å kvitte deg med skammen. Du har ingen grunn til å skamme deg, men dessverre kan det ta tid og mye arbeid for å få fjernet den følelsen. Kjenner du på skam, kan du begynne å fjerne den. Tren på å si: "jeg har ingen grunn til å skamme meg". Det kan være tøft i begynnelsen, men med tiden vil skamfølelsen reduseres, og du vil få mer tro på deg selv.

DEL MED NOEN:

Det er vanskelig å komme seg videre ved å tie og bære på smerten alene. Snakk med en fagperson eller noen du stoler på, om det du har blitt utsatt for. For noen er det et stort steg å dele det med noen, mens hos andre er det naturlig å dele det med flere. Det er viktig å huske at du ikke er alene og at det finnes flere i din situasjon. 

NATURLIGE REAKSJONER:

Etter en traumatisk opplevelse, er det helt naturlig å reagere. Det finnes ingen fasit på hva som er riktig eller galt her, for alle er forskjellige og reagerer på sin måte. Du kan for eksempel bli nedstemt, samt kjenne på sterke og vonde følelser. Dette er helt normalt, etter å ha blitt utsatt for noe unormalt. Tillat deg selv å vise disse følelsene. Få de ut for å lette på "trykket", uten at det skal gå utover deg selv eller noen. Prøv gjerne å utforske årsaken til reaksjonene og hvorfor du føler som du gjør. Sett ord på det, analyser og aksepter er viktige hjelpemiddel. Med tiden vil det bli lettere for deg.

EGET ANSVAR: 

Du kjenner deg selv best, så lytt til deg selv, spesielt i vanskelige perioder. Du vet hva du tåler og trenger, for å jobbe med deg selv for å få det bedre. Lytt, føl og følg dine behov. Ikke la noen presse deg, eller si hva som er rett eller galt. Ta gjerne mot råd og støtte fra andre. Vår erfaring er at det kan ta tid, og det nytter ikke med hastverk. Bli ikke skuffet om du får tilbakefall, det er helt naturlig, men som regel blir det lettere å takle for hver gang. Noen har behov for innleggelse, andre trenger regelmessig eller periodevis hjelp. Noen klarer seg også med selvhjelp og støtte fra familie og venner. Ta kontroll over egen behandling og behov. Aldri føl deg svak, heller føl deg sterk for at du tar tak i utfordringene og er ærlig ovenfor deg selv.

BEHOLD HÅPET:

De dårlige dagene blir ikke helt borte over natten. Derfor er det viktig å prøve å beholde håpet i deg. Når du har brutt tausheten, funnet deg en god hjelper og kanskje kommet godt i gang med behandling, så vil du etter en stund også møte motgang og oppdage at det ennå er et godt stykke igjen. Det er viktig å beholde håpet og orke å jobbe videre, for livet blir bra et sted der fremme. Det vet vi, og har erfart flere ganger!

VÆR POSITIV:

Det hjelper dessverre ikke å synes synd på seg selv eller være negativ. Det kan være tøft, men om du skal få det bedre må du huske å omringe deg med stabilitet og positivitet. Ikke glem det som er glede og positivt for deg. Du påvirkes også mye av menneskene du har i rundt deg, så omgås mennesker som gjør deg godt. Gled deg selv, og hjelp deg selv!Du kan ikke hate deg selv lykkelig. 

Du kan ikke kritisere deg selv fornøyd.

Du kan ikke skamme deg selv verdig.

Forandringer skjer med egenkjærlighet og selvpleie.

Skrevet av June Holm