SAMARBEIDSPARTNER

JURIDISK BISTAND: Advokatfirmaet Bredesen tilbyr spisset juridisk bistand innen strafferett og erstatning som fornærmedes bistandsadvokat. Som et av landets mest spesialiserte advokatfirma på området bistår de fornærmede gjennom hele straffesaken, herunder fremmer krav om voldsoffererstatning.

Mennesker som er utsatt for mishandling i nære relasjoner, grov vold eller seksuelle overgrep har i de fleste tilfeller krav på gratis advokatbistand dekket av det offentlige. Advokatfirmaet Bredesen har hovedfokus på ivaretakelse av fornærmedes interesser på alle trinn i saken.

Firmaet er lokalisert i Oslo og Mosjøen, men bistår til en hver tid klienter over hele landet. Ta kontakt for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.


Ønsker du å samarbeide med Vi tror deg stiftelsen? Send e-post til kontakt@vitrordeg.com for ditt forslag.