OM VOLDTEKT

Voldtekt eller andre seksuelle overgrep, innebærer å bli tvunget eller presset til å gjøre noe seksuelt mot egen vilje. Dette er en alvorlig kriminell handling, som er straffbar. Voldtekt er også en alvorlig krenkelse av ens personlige integritet, frihet og grenser.


LES MER OM VOLDTEKT: