OM VI TROR DEG

STIFTELSEN STÅR SAMMEN MOT VOLDTEKT

Vi tror deg-stiftelsen står sammen mot voldtekt, seksuelle overgrep og seksuelle trakasseringer. Stiftelsen ønsker å ivareta, forebygge, avdekke, belyse og styrke rettssikkerheten.

Stiftelsen jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet og forståelse rundt problematikken. Dette gjennom holdningskampanjer, mediehenvendelser og andre prosjekter. Vi tror deg-stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett og hørt. Det er viktig å vite at man ikke er alene, og at det finnes hjelp.

Vi tror deg-stiftelsen er ikke et behandlingstilbud, men bidrar gjennom prosjekter som setter problematikken på dagsorden.


Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send e-post til june@vitrordeg.com eller kontakt@vitrordeg.com


MER OM VI TROR DEG

Les mer om stiftelsen, vår podcast, medieomtaler, nyheter, utmerkelser og samarbeid.