OM VI TROR DEG

STIFTELSEN STÅR SAMMEN MOT VOLDTEKT

Vi Tror Deg-Stiftelsen forebygger voldtekt, avdekker seksuelle forbrytelser og overgrep, styrker rettssikkerheten og ivaretar voldtekstsofre og deres pårørende. Vi jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet. Vi skaper holdningskampanjer, medieaktiviteter og andre prosjekter for å oppfylle våre visjoner. Her kan du følge med på vårt arbeid og engasjement. 

Innsamlingskonto: 1503.86.74517


LES MER OM OSS: