ER DU GUTT ELLER MANN?

Vi Tror Deg-Stiftelsen hjelper alle kjønn.

Gutter og menn opplever også å bli voldtatt og utsatt for seksuelle handlinger mot sin egen vilje. Det kan være å bli truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger, eller at man er ute av stand til å motsette seg handlingen. Seksuelle overgrep mot gutter og menn, er vanligere enn man tror. Symptomene av voldtekt er det samme, uavhengig av kjønn.

Etter å ha opplevd uønsket seksuelle handlinger, er det lett å tenke eller tro at du er den eneste. Du kan føle deg alene, men sannheten er at det ikke er slik. Minst 5 % gutter og menn i Norge, har vært utsatt for seksualisert vold. 

Seksualisert vold trenger ikke å innebære fysisk vold. Overgriperen kan ha et psykologisk overtak, eller være i en maktposisjon som overordnet. Ofte gjør det fysisk vold overflødig. Trusler kan også gjøre at noen opplever å ikke ha noe valg. Overgripere kan være hvem som helst – en ukjent, familiemedlem, en på jobben, i en idrettsforening, i et trossamfunn eller fra en annen sammenheng.


FLERE HJELPETILBUD TIL MENN: