GI STØTTE

Bli med å støtt Vi tror deg-stiftelsen, og stå sammen mot voldtekt. Du kan gi støtte som privatperson eller bedrift. Du kan også gi minnegave, testament, starte innsamling eller være frivillig.

Vipps: Søk opp "Vi tror deg" eller tast inn #97929.

Innsamlingskonto: 1503.86.74517


PRIVATPERSON

Du kan gi en gave som et engangsbeløp ved å bruke kontonummer: 1503.86.74517, eller ved å bruke Vipps. Dette gjør du ved å søke opp Vi tror deg eller taste inn #97929. Velg så ønsket beløp for å vippse over. Tusen takk for din støtte!


BEDRIFT

GJØR EN FORSKJELL SOM BEDRIFT

Vi tror deg-stiftelsen forebygger og avdekker voldtekt, samt påvirker politikere, lovgiver, fagpersoner og andre for å gi utsatte og deres pårørende bedre rettigheter og økt rettssikkerhet. Vi er der for de som trenger det, og sørger for holdningsskapende arbeid og medieaktiviteter. Bli med å gi din omsorg og trygghet til de som er utsatt. Din bedrift vil utgjøre en viktig forskjell.

Deres bedrift kan enkelt gi en viktig gave som engangsbeløp ved å bruke kontonummer: 1503.86.74517

VERDIFULT SAMARBEID 

Bidrar du økonomisk vil det være starten på et viktig og verdifullt samarbeid. Stiftelsen er avhengig av midler fra privatpersoner og bedrifter til å dekke drift, utvikling og gjennomføring av prosjekter. Vi håper og tror at vi kan spille hverandre gode, med et gjensidig og engasjerende samarbeid. Som samarbeidspartner kan vi tilby profilering, samt foredrag med mening og inspirasjon.

Ta kontakt med Vi tror deg-stiftelsen ved å sende e-post: kontakt@vitrordeg.com


    KONTAKTSKJEMA