TEAM OG FRIVILLIGE

Ønsker du å hjelpe Vi Tror Deg-Stiftelsen? Her presenterer vi samarbeidspartnere og våre frivillige. All hjelp hjelper! Ta kontakt om du ønsker å bidra! Send e-post her eller ta kontakt på vår Facebook-side.


JURIDISK BISTAND: Advokatfirmaet Teigstad er et advokatfirma som spesialiserer seg på å yte bistand til fornærmede i straffesaker, og bistand ovenfor kontoret for voldsoffererstatning.

De har lokaler sentralt i Torggata i Oslo, men de er bistandsadvokat for voldsofre over hele landet.

Advokatfirmaet Teigstad består av fem advokater/fullmektiger og drives av Eirik Teigstad. Besøk hjemmesiden her.


JURIDISK BISTAND: Advokatfirmaet Engelsen DA dekker de fleste rettsområder og har oppdrag fra både privatpersoner, det offentlige og næringslivet. De har lang erfaring med juridisk bistand i forbindelse med seksuallovbrudd og vil kunne gi hurtig avklaring. Engelsen yter juridisk bistand for Vi Tror Deg-Stiftelsen og de som henvender seg til oss. Alle henvendelser blir naturligvis håndtert med taushetsplikt. Selskapet har hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Volda. Besøk hjemmesiden her.

Silya N. Paramalingam (22)

Frivillig: Trondheim

Silya tar nå lærerutdanning i Trondheim og stiller opp om utsatte eller pårørende ønsker å snakke med noen. Hun vil også hjelpe stiftelsen ved andre behov.

Linn Håkonsen (21)

Frivillig: Kristiansand, Oslo

Linn brenner for å hjelpe og støtte andre, og ønsker å være tilstede for noen som trenger det. Linn sitter med en historie hun ønsker å bruke for å hjelpe andre. Linn kan bidra der det er ønskelig, men vil gjerne være til hjelp under gruppeterapi, innsamlinger og lignende tiltak.


Rigmor Reppen Solnes

Frivillig: Kristiansand

Anne Mihaila (28)

Frivillig: Arendal, Oslo

Anne studerer musikkproduksjon og vil bidra med lyd til arrangementer, konserter foredrag o.l.