HVA GJØR JEG ETTER EN VOLDTEKT ELLER ET SEKSUELT OVERGREP?

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem etter en voldtekt eller et seksuelt overgrep. Her er en oversikt over hvordan du kan gå frem.

UNDERSØKELSE HOS OVERGREPSMOTTAK

Enten du ønsker å anmelde eller ikke, så anbefaler vi at du blir undersøkt av lege. Det er viktig å vite om du trenger behandling etter et overgrep. Du kan være påført skader eller blitt smittet av noe. Hos et overgrepsmottak vil du få medisinsk hjelp og veiledning. 

Så snart som mulig etter en voldtekt eller et seksuelt overgrep, anbefaler vi deg å bli undersøkt av en lege. Forsøk å unngå å gå på toalettet, pusse tenner eller vaske deg. Om det er mulig beholder du klærne du hadde på deg, legger dem i tørre poser og tar de med. Dette på grunn av eventuell sporsikring.

Du kan dra til overgrepsmottaket selv om du er usikker på om det du har opplevd var et overgrep, og du får hjelp uansett om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke.

Hvis du ønsker å anmelde, er det spesielt viktig å bli undersøkt. Helst så tidlig som mulig. De tar spesifikke tester for å finne spor av misbruk. Prøvene lagres i to til seks måneder, hvis du ønsker å tenke på om du vil anmelde eller ikke. 

Selv om det ideelle er å ta raskt kontakt med overgrepsmottak eller annet helsetilbud, kan du også ta kontakt om det har skjedd tilbake i tid.

Hos overgrepsmottaket kan du få tilbud om:

 • Rask hjelp
 • Samtale i trygge omgivelser
 • Medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
 • Hjelp til å kontakte politi
 • Hjelp, selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid
 • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis) uavhengig av anmeldelse
 • Informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser
 • Du kan velge om du vil benytte deg av hele eller deler av tilbudet

Overgrepsmottaket er et akuttilbud for alle kjønn, både ungdommer og voksne, som har vært utsatt for seksuelle overgrep, voldtekt, voldtektsforsøk og vold i nære relasjoner.

Mottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep. Tilbudet er døgnåpent og gratis, uavhengig av politianmeldelse og de har taushetsplikt.

Personene på mottaket har taushetsplikt, og undersøkelsen blir mellom deg og helsepersonellet. Bevismaterialene fra undersøkelsen gis ikke til politiet uten skriftlig samtykke fra deg. Bevisene lagres på mottaket i to til seks måneder.

I Norge finnes det 24 overgrepsmottak. Noen er tilknyttet lokale legevakter, mens andre ved sykehusene. En oversikt over alle landets mottak og kontaktinfo finner du her.


HVA GJØR DE PÅ OVERGREPSMOTTAKET?

 • Du møter spesialutdannede personer som tar godt vare på deg og snakker med deg.
 • Du får tilbud om undersøkelser og kan si nei. Alt er frivillig.
 • Det kan bli undersøkt om du er påført seksuelt overførbar smitte.
 • Du kan få nødprevensjon som beskytter mot graviditet.
 • Du får hjelp hvis du trenger å snakke med noen om det du har opplevd. Det kan være samtaler med psykolog, sosiolog eller henvisning til videre legebehandling eller andre i hjelpeapparatet.
 • Du får hjelp til å skaffe gratis bistandsadvokat om du ønsker det.
 • Biologiske spor, merker og skader blir undersøkt og dokumentert. Dette er nødvendig for å sikre spor til en eventuell anmeldelse og etterforskning.
 • Du kan få hjelp til å kontakte politiet for en anmeldelse.

Du kan enten ringe til overgrepsmottaket på forhånd, eller møte opp uten noen avtale. Du kan ha med en venn, noen i familien eller en person du har tillit til, hvis du ønsker det.

De som jobber ved overgrepsmottaket er leger, sykepleiere og sosionomer. De ansatte har taushetsplikt og kan derfor ikke dele opplysninger om deg med andre uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse.

Hvis det er langt til nærmeste mottak, kan du ringe legevakten 116 117 for å få vite hvor du skal dra. Du trenger ikke henvisning til overgrepsmottaket, og tilbudet er gratis.


ANMELDELSE 

Du bestemmer selv om du ønsker å anmelde etter en voldtekt. Noen synes det kan virke vanskelig og krevende, noe som er fullt forståelig. For andre kjennes det nødvendig og viktig. Det kan være en måte å stå opp for seg selv, og markere at du har vært utsatt for en kriminell handling. For mange vil det være nødvendig å anmelde for å legge skylden der den hører hjemme –hos gjerningspersonen. 

Det er greit å politianmelde med det samme, men du kan også anmelde selv om det er tilbake i tid. Foreldelsesfristen i voldtektssaker er på ti år. Det betyr at man kan anmelde opp til 10 år etter hendelsen er utført. Når det gjelder seksualforbrytelser mot barn, gjelder ikke foreldelsesfristen fra den dagen man er 18 år. 

En politianmeldelse kan gjøres på politistasjonen, men det er også mulig å gjøre avtale over telefon. Er det en akuttsituasjon som finner sted eller nettopp har skjedd ring 112. Hvis du ønsker å ringe for å avtale politianmeldelse ring 02800 for å bli satt over til rett mottaker. Man kan også møte opp på politivakta/publikumsvakta for første kontakt, uten avtale. 

Allerede på det første avhøret, har du rett på advokathjelp. Dette er betalt av staten, så du får den hjelpen du trenger under etterforskningen og eventuell rettssak.


FAGLIG HJELP

  De som blir utsatt for voldtekt kan bli påført en rekke psykiske og fysiske skadevirkninger. De psykiske følgene av en voldtekt er ofte omfattende og langvarige, og kan også gi utslag i kroppslige plager.

  Det er viktig å vite at man kan få det bra igjen etter voldtekt. Det aller viktigste er at man har noen å snakke med, slik at man ikke må bære på hendelsen alene.

  Det er normalt å få sterke følelsesmessige reaksjoner etter en voldtekt. Dette er normale reaksjoner på en unormal situasjon.

  Er du usikker på hvor du kan få hjelp?