HVA GJØR JEG ETTER EN VOLDTEKT?

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem etter en voldtekt. Vi Tror Deg-Stiftelsen kan hjelpe deg, og vil være der for deg for å gi råd og støtte. Vi tror deg-stiftelsen er et lavterskeltilbud og har taushetsplikt.

LEGEUNDERSØKELSE

Enten du ønsker å anmelde eller ikke, så anbefaler vi at du blir undersøkt av lege. Du kan gjøre dette på et overgrepsmottak, gynekologisk klinikk eller helsestasjon. Det er viktig å vite om du trenger behandling etter et overgrep. Du kan være påført skader, blitt smittet av noe eller blitt gravid. 

Så snart som mulig etter en voldtekt, anbefaler vi deg å bli undersøkt av en lege. Unngå å gå på toalettet, pusse tenner eller vaske deg, om det er mulig. Om mulig, behold klærne du brukte før og etter. Dette på grunn av sporsikring.

Hvis du ønsker å anmelde, er det spesielt viktig å bli undersøkt. Helst så tidlig som mulig. De tar spesifikke tester, for å finne spor av misbruk. Prøvene lagres i et halvår, hvis du ønsker å tenke på om du vil anmelde eller ikke. 

ANMELDELSE 

Du bestemmer selv om du ønsker å anmelde etter en voldtekt. Noen synes det kan virke vanskelig og krevende, og det er fullt forståelig. For andre kjennes det nødvendig og viktig. Det kan være en måte å stå opp for seg selv, og markere at du har vært utsatt for en kriminell handling. For mange vil det være nødvendig å anmelde for å legge skylden der den hører hjemme –hos gjerningspersonen. 

Det er greit å politianmelde med det samme, men du kan også anmelde selv om det har gått lang tid. Foreldelsesfristen i voldtektssaker er på ti år. Det betyr at man kan anmelde opp til 10 år etter hendelsen er utført. Når det gjelder seksualforbrytelser mot barn, gjelder ikke foreldelsesfristen fra den dagen man er 18 år. En politianmeldelse kan gjøres på politistasjonen, men det er også mulig å gjøre over telefon. Hvis du ønsker å gjøre en anmeldelse over telefon, kan du gjøre dette på telefonnummer 112.

Allerede på det første avhøret, har du rett på advokathjelp. Dette er betalt av staten, så du får den hjelpen du trenger under etterforskningen og eventuell rettssak.

FAGLIG HJELP

De som blir utsatt for voldtekt kan bli påført en rekke psykiske og fysiske skadevirkninger. De psykiske følgene av en voldtekt er ofte omfattende og langvarige, og kan også gi utslag i kroppslige plager.

Det er viktig å vite at man kan få det bra igjen etter voldtekt, og det ønsker vi å hjelpe deg med. Det aller viktigste er at man har noen å snakke med, slik at man ikke må bære på hendelsen alene.

Det er normalt å få sterke følelsesmessige reaksjoner etter en voldtekt. Dette er normale reaksjoner på en unormal situasjon.


Er du usikker på hvor du kan få hjelp?