BEDRIFT

GJØR EN VIKTIG FORSKJELL SOM BEDRIFT

Vi tror deg-stiftelsen forebygger og avdekker voldtekt, samt påvirker politikere, lovgiver, fagpersoner og andre for å gi utsatte og deres pårørende bedre rettigheter og økt rettssikkerhet. Vi er der for de som trenger det, og sørger for holdningsskapende arbeid og medieaktiviteter. Bli med å gi din omsorg og trygghet til de som er utsatt. Din bedrift vil utgjøre en viktig forskjell.


ENGANGSBELØP

Deres bedrift kan enkelt gi en viktig gave, som engangsbeløp ved å bruke kontonummer: 1503.86.74517


VERDIFULLT SAMARBEID

Bidrar du økonomisk vil det være starten på et viktig og verdifullt samarbeid. Stiftelsen er avhengig av midler fra privatpersoner og bedrifter, til å dekke drift, utvikling og gjennomføring av prosjekter. Vi håper og tror at vi kan spille hverandre gode, med et gjensidig og engasjerende samarbeid. Som samarbeidspartner kan vi tilby profilering, samt foredrag med mening og inspirasjon. 

Ta kontakt med Vi tror deg-stiftelsen ved å sende e-post: kontakt@vitrordeg.com