Vi tror deg-stiftelsen samarbeider med Advokatfirmaet Bredesen: 


Advokatfirmaet Bredesen tilbyr spisset juridisk bistand innen strafferett og erstatning som fornærmedes bistandsadvokat. Som et av landets mest spesialiserte advokatfirma på området bistår de fornærmede gjennom hele straffesaken, herunder fremmer krav om voldsoffererstatning.

Mennesker som er utsatt for mishandling i nære relasjoner, vold, voldtekt og seksuelle overgrep har i de fleste tilfeller krav på gratis advokatbistand dekket av det offentlige. Advokatfirmaet Bredesen har hovedfokus på ivaretakelse av fornærmedes interesser på alle trinn i saken.

Firmaet er lokalisert i Oslo, Asker og Mosjøen, men bistår til en hver tid klienter over hele landet. Ta kontakt for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

Podcast-episode: 

Advokathjelp med Silje Bredesen


I etterkant av vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep har man rett på bistand. I denne episoden snakker vi med Silje Bredesen. Hun er fornærmedes bistandsadvokat og tilbyr spisset juridisk bistand innen strafferett og erstatning. Vi snakker om rettigheter, rettssak, foreldelse og endringer som trer i kraft fra 1. januar 2023.

LYTT HER.

Ønsker du å komme i kontakt med Advokatfirmaet Bredesen?

Informasjonen blir direktesendt til Advokatfirmaet Bredesen, som vil følge opp henvendelsen.