ADVOKATFIRMA

JURIDISK BISTAND: Advokatfirmaet Engelsen DA dekker de fleste rettsområder og har oppdrag fra både privatpersoner, det offentlige og næringslivet. De har lang erfaring med juridisk bistand i forbindelse med seksuallovbrudd og vil kunne gi hurtig avklaring. Engelsen yter juridisk bistand for Vi Tror Deg-Stiftelsen og de som henvender seg til oss. Alle henvendelser blir naturligvis håndtert med taushetsplikt. Selskapet har hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Volda.


Her vil vi etter hvert presentere flere som jobber for og med oss i Vi Tror Deg-Stiftelsen. Ta kontakt om du føler at du har noe relevant å tilføye!